اعاشوی سه وقته ریاست عمومی پرورشگاه ها شماره دعوت به داوطلبی: MOLSA/G04/98/NCB

sofia_karimi

Publish Date

Closing Date

وزارت کار و امور اجتماعی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی قرارداد تهیه و تدارک مواد اعاشوی سه وقته ریاست عمومی پرورشگاه ها اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را طور مجانی در حافظه فلش دسک در ساعات کاری رسمی از ریاست تهیه و تدارکات اتاق نمبر (19) آمریت اجناس و خدمات غیر مشورتی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر، روز سه شنبه مورخ 14/ 3/  1398 به ریاست تهیه و تدارکات، در بکس آفر ها در جوار ریاست اتباع خارجی ارائه و تسلیم نمائید. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیریش نمی باشد. تضمین آفر بصورت گرانتی بانک به مبلغ (225000) دو صدو بیست و پنج هزار افغانی بوده و جلسه آفر گشاهی روز سه شنبه مورخ 14/ 3/ 1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر به دفتر جلسات ریاست تهیه و تدارکات ، منزل دوم دفتر مشاوریت تدارکات، تدویر میگردد.

More tenders

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۲۴ - ۱۰:۱۰
Background image

اعاشه سه وقت کارآموزان مرکز آموزشی خانمهای صحت یاب شده شماره داوطلبی : MOLSA/NSDP G-05/NCB/1398 کود بودجه AFG/470041/

وزارت کار، امور اجتماعی تحت پروژه برنامه ملی انکشاف مهارت ها ،  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک اعاشه سه وقت کارآموزان مرکز آموزشی خانمهای صحت یاب . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۳ - ۱۲:۹
Background image

اعاشوی سه وقته ریاست عمومی پرورشگاه ها شماره دعوت به داوطلبی: MOLSA/G04/98/NCB

وزارت کار و امور اجتماعی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی قرارداد تهیه و تدارک مواد اعاشوی سه وقته ریاست عمومی پرورشگاه ها اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۲ - ۱۰:۱۴
Background image

خریداری وسایل مورد نیاز حرفه پروسس سنگ ها قیمتی MOLSA/NSDP G-02/ICB/1398

کود بودجه  AFG/470041/

وزارت کار، امور اجتماعی تحت پروژه برنامه ملی انکشاف مهارت ها ،  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک وسایل مورد نیاز حرفه پروسس . . .

Back to tenders