سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی؛ با رئيس کشوری بانک جهانی ملاقات نمود.

sofia_karimi
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۲۴ - ۱۶:۷
وزیر کار

محترم سید انور سادات؛ سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی، با «شوبهام چودری/              Shubham Chaudhuri» رئيس بانک جهانی برای افغانستان، در حالی که مسوولین پروژۀ اعزام کارگران به خارج، وزارت کار و امور اجتماعی نیز حضور داشت، در دفتر کار اش ملاقات نمود. 
در این دیدار؛ طرفین روی پروژۀ اعزام کارگران به بیرون از کشور، به تفصیل بحث نموده و برای بهبود کار ها از سوی هر دو جانب، پيشنهادها ارایه گردید.  
محترم سید انور سادات؛ سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی با ابراز سپاس از کمک های بانک جهانی، افزود: یگانه اداره یی که حکومت افغانستان را مستقیم و بنا بر نیازمندی و اولویت های این کشور حمایت می کند، بانک جهانی است. وی علاوه کرد که رهبری جدید وزارت کار و امور اجتماعی به همه امور کاری که با بانک جهانی دارد، مصمم بوده و برای هماهنگی و پیگیری کارهای مشترک، بیشتر از بیش تلاش خواهند کرد. 
آقای سادات؛ پروژۀ اعزام کارگران به بیرون از کشور را یک پروژۀ مهم بانک جهانی با این وزارت خوانده و عملی نمودن آن را در دورۀ کاری خود یک دستآورد مهم خوانده، وعده سپرد که این پروژه در اولویت کاری رهبری وزارت کار و امور اجتماعی قرار دارد. 
سپس؛ شوبهام چودری/ Shubham Chaudhuri رئيس بانک جهانی برای افغانستان کار های این پروژه را تا اکنون مؤفق دانسته، از رهبری و تیم این پروژه تشکری نمود. وی یک سلسله پيشنهادها در مورد استخدام رئيس دایمی این پروژه، اسناد مصؤنی کارگران که به خارج اعزام میگردند و پلان های بعدی در روند استخدام این پروژه را با رهبری وزارت کار و امور اجتماعی شریک نمود که از سوی رهبری وزارت کار و امور اجتماعی به خاطر عملی نمودن این پروژه، وعده هرگونه همکاری سپرده شد. 
 

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۲۴ - ۱۶:۷
Background image

سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی؛ با رئيس کشوری بانک جهانی ملاقات نمود.

محترم سید انور سادات؛ سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی، با «شوبهام چودری/              Shubham Chaudhuri» رئيس بانک جهانی برای افغانستان، در حالی که مسوولین پروژۀ اعزام کارگران به خارج،. . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۲۴ - ۷:۱۶
Background image

دیدار سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی با رییس کشوری مؤسسهٔ حفاظت از اطفال

کابل: 23/2/1398

محترم سید انور سادات؛ سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی با «اونو ون منن/ONNO VAN MANEN» رییس کشوری مؤسسهٔ حفاظت از اطفال (Save the children) دیدار نمود.

در این دیدار که. . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۲ - ۱۰:۵۶
Background image

دیدار سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی با سفیر کبیر جمهوری ترکیه مقیم کابل

محترم سید انور سادات سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی با اوغوزخان ایرطغرل سفیر کبیر جمهوری ترکیه مقیم کابل، سید یوسف معاون ادارۀ ریاست ترکان بیرون مرزی و سازمان‌های مرتبط و هیئت محترم. . .

باز گشت به اخبار