منوی اطلاعیه

داوطلبیAll tenders

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۲۴ - ۱۰:۱۰
Background image

اعاشه سه وقت کارآموزان مرکز آموزشی خانمهای صحت یاب شده شماره داوطلبی : MOLSA/NSDP G-05/NCB/1398 کود بودجه AFG/470041/

وزارت کار، امور اجتماعی تحت پروژه برنامه ملی انکشاف مهارت ها ،  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک اعاشه سه وقت کارآموزان مرکز آموزشی خانمهای صحت یاب شده اشتراک نمایند. پروسه تدارکات مطابق قانون  تدارکات و طرزالعمل عامه کشور صورت میگرد.

داوطلبان محترم میتوانند شرطنامه را روی فلش میموری در ساعات کاری رسمی از ریاست تهیه و تدارکات، وزارت کارو امور اجتماعی واقع  شماره . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۳ - ۱۲:۹
Background image

اعاشوی سه وقته ریاست عمومی پرورشگاه ها شماره دعوت به داوطلبی: MOLSA/G04/98/NCB

وزارت کار و امور اجتماعی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی قرارداد تهیه و تدارک مواد اعاشوی سه وقته ریاست عمومی پرورشگاه ها اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه . . .

RecentShow all

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۲۴ - ۱۰:۱۰
Background image

اعاشه سه وقت کارآموزان مرکز آموزشی خانمهای صحت یاب شده شماره داوطلبی : MOLSA/NSDP G-05/NCB/1398 کود بودجه AFG/470041/

وزارت کار، امور اجتماعی تحت پروژه برنامه ملی انکشاف مهارت ها ،  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک اعاشه سه وقت کارآموزان مرکز آموزشی خانمهای صحت یاب . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۳ - ۱۲:۹
Background image

اعاشوی سه وقته ریاست عمومی پرورشگاه ها شماره دعوت به داوطلبی: MOLSA/G04/98/NCB

وزارت کار و امور اجتماعی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی قرارداد تهیه و تدارک مواد اعاشوی سه وقته ریاست عمومی پرورشگاه ها اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۲ - ۱۰:۱۴
Background image

خریداری وسایل مورد نیاز حرفه پروسس سنگ ها قیمتی MOLSA/NSDP G-02/ICB/1398

کود بودجه  AFG/470041/

وزارت کار، امور اجتماعی تحت پروژه برنامه ملی انکشاف مهارت ها ،  از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروسه داوطلبی تدارک وسایل مورد نیاز حرفه پروسس . . .