امرسروی بازار کار

sofia_karimi
دوشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۵ - ۱۳:۲۳

Publish Date

Closing Date

وزارت و یا اداره: کار  و اموراجتماعی

موقعیت           : کابل

بخش              : ریاست مطالعه بازار کار/ ریاست عمومی قوای بشری/ معینیت امور کار  

بست              : 3

گزارشدهی به    :  رئیس مطالعه بازار کار

گزارشگیری از : مدیرعمومی تنظیم سرویهای سکتور اقتصادی، مدیر عمومی تنظیم سرویهای سکتور اجتماعی و مدیر عمومی

                        تنظیم سرویهای سکتور صنایع

کود              : 47-90-14-069

هدف وظیفه    : انسجام ، زهبری و مدیریت  امور سروی بازار کار در سکتورهای اجتماعی ، اقتصادی و صنعتی

 مسؤلیت های وظیفوی:

 

 1. ترتیب پلان کاری درمطابقت به پلان عمومی اداره مربوط جهت نیل به اهداف تعین شده .
 2. مراقبت از تطبیق اهداف و پروگرام های اداره در امور مطالعه بازارکار بخش سروی ها
 3. مدیریت ومراقبت از کارکنان تحت اثر و حصول اطمینان از استخدام ، رشد و آموزش آنها 
 4. مدیریت و نظارت از تطبیق پلان  های اداره مربوطه دربخش سروی بازار های کار
 5. اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوط.
 6. ارایه مشوره های مسلکی به اداره جهت بهبود امور و رفع مشکلات اداری و تطبیق بهتر برنامه های کاری
 7. سهمگیری درطرح پرسشنامه ها وفورم هابه منظور جمع اوری ارقام استخدام منابع بشری و نیازمندی مارکیت کاردرسکتورهای اجتماعی،اقتصادی و صنعتی.
 8. معرفی اعضای گروپ سروی به ادارات وموسسات تحت پلان جهت ثبیت ارقام استخدام و تشخیص نیازمندی های  منابع بشری در سکتورهای اجتماعی ، اقتصادی و صنعتی.
 9. تحلیل و ارزیابی معلومات جمع اوری شده و نتایج حاصله ازان غرض ارائه ان به مقامات ذیصلاح .
 10. نظارت ازادخال و تنظیم درست ارقام جمع اوری شده از سروی دردیتابیس جهت حصول اطمینان
 11. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح در مطابقت با  قوانین،مقررات و اهداف اداره سپرده میشود.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

 

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7) و (8)قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل
  • حداقل فوق بکلوریا به دارنده تحصیلات بدرجه لسانس ارجحیت داده میشود
 2. تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)
  • حداقل دوسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
 3. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
  • داشتن مهارت های  مدیریتی وارتباطات
  •  مهارت درمدیریت بازار کار
  • آشنائی به برنامه های کمپیوتری ورد واکسل
  • آشنائی به لسان انگلیسی

Related VacanciesShow all

Back to vacancies