لایحه وظایف پست¬های خدمات ملکی

sofia_karimi
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۷/۲۲ - ۱۳:۲۰

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:    آمر تحلیل و توحید گزارشات
بست:    3
نوعیت بست:    حمایوی
وزارت یا اداره:    وزارت کار و امور اجتماعی
بخش مربوطه:    ریاست نظارت و ارزیابی
موقعیت پست:    کابل 
تعداد پست:    (1)
گزارشده به:    رئیس نظارت و ارزیابی
گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

هدف وظیفه: مطالعه، تحلیل، بررسی و ارزیابی نتایج گزارشات واصله مربوط به پروژه های انکشافی وزارت کار و امور اجتماعی جهت تحلیل و توحید. 

    صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

    وظایف تخصصی:

 1. مراقبت و نظارت  از تطبیق برنامه های کاری اداره مربوطه درتحلیل وتوحید گزارشات ادارات مرکزی و ولایتی درمطابقت به پلان جهت حصول اطمینان وتشخیص نقاط ضعف ورفع مشکلات .
 2. نظارت از جمع آوری،  ترتیب ،توحید  و تحلیل گزارشات واحد های مرکزی و ولایتی  وزارت غرض اجراات به موقع آنها.
 3. مطالعه وبررسی گزارشات تحلیل شده طبق معیارات برویت پلان های تطبیقی و پروژه ئی وارائه آن به مقامات ذیصلاح جهت صدور هدایات .
 4. تشخیص،تفکیک وتثبیت دست آوردها و نواقص کاری درتحقق برنامه های پلانی وزارت به منظور حل وجستجوی راه های بیرون رفت از مشکلات .

          وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
 2. ارایه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه.
 3. مدیریت ومراقبت کارکنان تحت اثر، بمنظورحصول اطمینان ازاستخدام، رشد، تشویق وآموزش آنها.
 4. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار.
 5. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار،سالانه وعندالضرورت از فعالیتها و دست آورد های آمریت مربوطه به رئیس بخش.
 6. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

    وظایف هماهنگی:

 1. ارتباط متداوم واحدهای مرکزی و ولایتی وزارت دررابطه به ارائه گزارشات مطابق فارمت های ارسال شده به آنها.
 2. ایجاد روابط و هماهنگی با بخش های ریاست مربوطه و سایر بخش ها بمنظور حصول اهداف متوقعه اداره.

   شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

   این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 1. رشته تحصیلی: داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اداره تجارت، اداره عامه، مدیریت منجمنت، مدیریت منابع بشری، مدیریت و رهبری، حقوق و علوم سیاسی، علوم اجتماعی، پالیسی عامه، حکومت داری خوب، اقتصاد، مدیریت عمومی، مدیریت دولتی از موسسات ملی و بین المللی از داخل و  یا خارج از کشور و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2.  تجربه کاری:

  الف: حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای حایز سند لیسانس از موسسات ملی و بین المللی از داخل و یا خارج از کشور.

 ب: داشتن (5) سال تجربه کاری مرتبط برای خلاف رشته مشروط بر (نافذ بودن و عدم تعدیل بند 7 ماده 14 طرزالعمل تعیینات بست های     سوم، چهارم، پنجم و ششم کارکنان خدمات ملکی).

 1. مهارت های لازم: تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

  نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند.

 1. موارد تشویقی:

الف: (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت .

ب: (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

 

 

 

 

 

آخرین اطلاعیه هاآخرین اطلاعیه ها

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۴:۴۸
Background image

رژیم آغاز و ختم کار کارکنان در شش ماه اول سال ۱۳۹۹ هجری شمسی

رژیم آغاز و ختم کار در شش ماه اول سال ۱۳۹۹ هجری شمسی ( از اول حمل الی اخیر ماه سنبله ) طور ذیل تنظیم گردیده است:

از شنبه الی چهار شنبه :

 • آغاز  کار ساعت (۸) صبح و ختم کار ساعت (۴) . . .
یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۸ - ۱۴:۲۸
Background image

اطلاعیه رخصتی

فردا دوشنبه مورخ ۱۳۹۸/۱۲/۱۹ نسبت برگزاری مراسم تحلیف مقام عالی ریاست جمهوری اسلامی افغانستان صرف در کابل رخصتی عمومی میباشد 

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۱/۲۳ - ۱۲:۱۷
Background image

اطلاعیه وزارت کار و اموراجتماعی

روز شنبه مورخ (۲۶) دلو مصادف به روز شکست وخروج ارتش اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق ازافغانستان، در کشور رخصتی عمومی می باشد.

Related VacanciesShow all

Back to vacancies