مدیرعمومی ارزیابی اجراات کارکنان و سوانح

sofia_karimi
یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۱۰:۲۳

Publish Date

Closing Date

Location

Kabul

وزارت و یا اداره:  کار،  امور اجتماعی
موقعیت: کابل
بخش: ریاست منابع بشری
بست: (4)
 گزارشدهی به  : آمر ارزیابی اجراات وظیفوی کارکنان و سوانح
 گزارشگیری از: مدیر ارزیابی اجراات کارکنان، مدیر دیتابیس و سوانح و مدیر حاضری و معاشات

Related VacanciesShow all

Back to vacancies