مدیر عمومی اداری

publish
شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۹:۴

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:    مدیر عمومی اداری

بست:      4

وزارت یا اداره:      وزارت کار و امور اجتماعی

بخش مربوطه:       ریاست تنظیم مراکز آموزش های فنی و حرفوی/ ریاست  عمومی انکشاف مهارت ها

موقعیت پست:         کابل

تعداد پست:             (5)

گزارشده به:     مطابق ساختار تشکیلاتی

 گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

هدف وظیفه: مدیریت و کنترول امور اداری جهت عرضه خدمات بهتر به اداره مربوطه. 

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. مراقبت و رهنمایی دررابطه  مصارف وجوه مالی خدماتی و اداری طبق قوانین و مقررات غرض انسجام بهترامور.
 2. مراقبت از چگونگی دفتر حاضری پرسونل اداره مربوط به منظور تطبیق قوانین ومقررات.
 3. هدایت و رهنمائی در زمینه اجرا و ترتیب راپورمعاشات پرسونل اداره مربوط غرض اجراای معاشات .
 4. مراقبت از امور تحویل خانه ها طبق مقرره نافذه جهت حفظ و نگهداری اجناس.
 5. کنترول و نظارت و مراقبت از امور سرسبزی، پاکی و صفائی، حفظ و مراقبت محیط اداره مربوطه.

وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
 2. ترتیب پیشنهادات اجناس و نیازمندی های مورد ضرورت اداره غرض ارائه ان به مقامات ذیصلاح.
 3. مدیریت ومراقبت کارکنان تحت اثر، بمنظورحصول اطمینان ازاستخدام، رشد، تشویق وآموزش آنها.
 4. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار.
 5. ارزیابی اجراآت کارکنان تحت اثر بمنظور ایجاد انگیزه برای بهبود اجراآت، افزایش مؤثریت و بازدهی کار، تعیین نیازهای آموزشی و بالابردن ارتقای ظرفیت.
 6. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیتها و دست آوردهای آمریت مربوطه به رئیس بخش.
 7. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

وظایف همآهنگی:

 1. ایجاد روابط و هماهنگی با آمرین ذیصلاح، کارکنان تحت اثر، بخش های ریاست مربوطه و سایر بخش ها بمنظور حصول اهداف متوقعه اداره.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 

 1. رشته تحصیلی: داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اقتصاد، اداره عامه، اداره و تجارت، پالیسی عامه، علوم اجتماعی، حقوق، اداره و منجمینت، مدیریت عمومی، مدیریت دولتی، حکومت داری خوب،  از موسسات ملی و بین المللی از داخل و  یا خارج از کشور و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری:  حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای حایز سند لیسانس از موسسات ملی و بین المللی از داخل و  یا خارج از کشور.
 3. مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی( پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی و مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند.

 1. موارد تشویقی: الف: (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت .

ب: (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

آخرین اطلاعیه هاآخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۴۰۰/۳/۱ - ۱۴:۵۰
Background image

اطلاعیه استفاده از سیستم آنلاین آسان وظیفه برای متقاضیان کار

وزارت کار و امور اجتماعی جهت دسترسی بموقع و ایجاد سهولت برای متقاضیان کار، آموزش و کار فرمایان  سیستم آسان وظیفه را در همکاری با ریاست محترم برنامه آسان خدمت اداره محترم ملی احصائیه و . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۶ - ۹:۲۱
Background image

آگهی !

هشتم ثور (روز پیروزی جهاد مقدس مردم افغانستان) در کشور رخصتی عمومی می‌باشد

Related VacanciesShow all

Back to vacancies