مدیر عمومی کلنيک (متخصص نسائی) اناث

mukhtar_admin
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۸/۲۱ - ۱۰:۱۰

Publish Date

Closing Date

پیشنهاد ضروریات بخش به مقامات ذیصلاح غرض رفع چالشها و مشکلات.
12-    ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های ریاست مربوطه.
13-    اجرای سایر وظایف کهاز طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):
این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:
1-    داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های : روانشناسی، مدیریت دولتی، مدیریت منابع بشری، ادبیات، طب معالجوی (داخله اطفال)، و به درجه تحصیلی بالاتر ارجحیت داده میشود.
2-    تجربه کاری مرتبط در ساحات (مدیریت کلنيک، تداوی مریضان داخله، خدمات و مراقبت های صحی اولیه مطابق اهداف و مسولیت های وظیفوی این بست)حد اقل یک سال.
3-    تسلط به یکی از زبان های رسمی(پشتو ویا دری)و ارجحیت به آشنائی(تحریر و تکلم) به زبان انگلیسی.
4-    مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه، (انترنت، ایمیل، برنامه های ورد، اکسل و پاور پاینت).

Related VacanciesShow all

Back to vacancies