مدیر عمومی کودکستان لیسه زرغونه

publish
چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۵ - ۲۳:۱۳

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:    مدیر عمومی کودکستان لیسه زرغونه

بست:      4

وزارت یا اداره:       وزارت کار و امور اجتماعی

بخش مربوطه:        ریاست کودکستانهای شهرکابل / ریاست عمومی کودکستانها

موقعیت پست:         کابل

تعداد پست:             (158)

گزارشده به:     آمر کودکستان های محل کار

 گزارش¬گیر از:    کارمندان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

هدف وظیفه:  مراقبت وکنترول از امور مربوط به کودکستان  محل کارغرض تطبیق با در نظرداشت مقررات و طرزالعمل های مربوطه.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

 1. مدیریت و تنظیم امور کودکستان جهت فراهم نمودن محیط آرام و مصئون برای اطفال مطابق به مقررات مربوطه.
 2. ایجاد یک میکانیزم مؤثر در راستای پذیرش اطفال با در نظرداشت مقررات و طرزالعمل های مربوطه.
 3. مراقبت، وارسی و کنترول از پروگرامهای درسی معلمین کودکستان جهت تسریع روند اجراات بخش مربوطه.
 4. نظارت از امور غذای اطفال، حاضری، امورذاتی و تحویل تعرفه ها و اخذ آویزبانکی جهت انسجام بهتر امور.
 5. تهیه وترتیب پیشنهادات جهت رفع ضروریات و بهبود وانکشاف خدمات کودکستان .

 وظایف مدیریتی:

 1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.
 2. حصول اطمینان از اجرای امورات در و قت و زمان معین آن با در نظر داشت پلان های کاری مربوطه،
 3. مدیریت و مراقبت کارکنان تحت اثر، بمنظور حصول اطمینان از استخدام، رشد، تشویق و آموزش آنها.
 4. انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار.
 5. ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه و عندالضرورت از فعالیت ها و دست آورد های بخش مربوطه، به منظور مطلع ساختن رهبری اداره.
 6. اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف اداره مربوطه سپرده میشود.

  وظایف هماهنگی:

 1. تامین ارتباط با والدین اطفال به منظور در جریان قراردان آنان از هرنوع فعالیت های جدید.
 2. ایجاد روابط و هماهنگی با بخش های ریاست مربوطه و سایر بخش ها بمنظور حصول اهداف متوقعه اداره.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

 

 1. رشته تحصیلی: داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: پیداگوژی، تعلیم وتربیه، اداره عامه، پالیسی عامه، اداره و تجارت، مدیریت عمومی، مدیریت آموزشی، روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت دولتی، حقوق از موسسات ملی و بین المللی از داخل و  یا خارج از کشور و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.
 2. تجربه کاری:  حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای حایز سند لیسانس از موسسات ملی و بین المللی از داخل ویا خارج از کشور.
 3. مهارت های لازم: تسلط به یکی از زبان های رسمی( پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با زبان انگلیسی یا مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند.

 1. موارد تشویقی:

الف: (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت.

ب: (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

آخرین اطلاعیه هاآخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۴۰۰/۳/۱ - ۱۴:۵۰
Background image

اطلاعیه استفاده از سیستم آنلاین آسان وظیفه برای متقاضیان کار

وزارت کار و امور اجتماعی جهت دسترسی بموقع و ایجاد سهولت برای متقاضیان کار، آموزش و کار فرمایان  سیستم آسان وظیفه را در همکاری با ریاست محترم برنامه آسان خدمت اداره محترم ملی احصائیه و . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۶ - ۹:۲۱
Background image

آگهی !

هشتم ثور (روز پیروزی جهاد مقدس مردم افغانستان) در کشور رخصتی عمومی می‌باشد

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ - ۲۲:۱۱
Background image

وزارت کار و امور اجتماعی به منظور آموزش حرفه برای معتادین صحت یاب شده به یک دربند حویلی کرایی با حداقل مشخصات ذیل در نواحی شهر کابل نیاز دارد:

۵-۱ اطاق برای دفاتر اداری مرکز با مساحت (۶*۴) متر مربع.

۴-۲ اطاق مناسب برای صنوف درسی ۴ حرفه با مساعت (۴*۶) متر مربع.

۱۰-۳ اطاق با کنجایش ۵ چپرکت در هر اطاق برای لیله با مساحت (۵*۶) . . .

Related VacanciesShow all

Back to vacancies