مدیر عمومی HRMIS

sofia_karimi
یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۱۰:۱۹

Publish Date

Closing Date

لایحه وظایف

 

عنوان وظیفه    : مدیر عمومی HRMIS

وزارت و یا اداره:  کار و اموراجتماعی

موقعیت           : کابل

بخش              : ریاست منابع بشری

بست               : (4)

 گزارشدهی به   : آمرارزیابی اجراات کارکنان و سوانح

 گزارشگیری از  : مدیر دیتابیس و سوانح و مدیر حاضری و معاش

هدف وظیفه: مدیریت وظایف  HRMIS در هماهنگی  با تمام بخش های منابع بشری مطابق به قوانین و طرزالعمل  های مربوطه.

مسؤلیت های وظیفوی:

 1. تهیه و ترتیب پلان کاری HRMIS  در هماهنگی با تمام بخش های منابع بشری در مطابقت با پلان ریاست به منظور نیل به اهداف تعیین شده اداره.
 2. حصول اطمینان از جمعآوری، تطبیق، اندراج و تجدید معلومات کارکنان در سیستم اطلاعات مدیریت منابع بشری
 3. مدیریت اطلاعات HRMIS جهت حصول اطمینان از دقیق و کامل بودن معلومات کارمندان در سیستم و فعال نگهداشتن سیستم HRMIS در اداره مربوطه.
 4. ایجاد یک مکانیز م موثر هماهنگی و   ارتباطی در تبادل معلومات میان بخش های منابع بشری مرکز و ولایات.
 5. تهیه، ترتیب و توحید گزارش با استفاده از سیستم اطلاعات مدیریت منابع بشری طبق قانون و هدایت ریاست منابع بشری.
 6. ارایه گزارش روزانه، ماهوار، ربعوار و سالانه ی کاری به ریاست HRMIS کمیسیون مستقل اصلاحات اداری و خدمات ملکی .
 7. ارائه مشوره ها و حل مشکلات تخنیکی سایر بخش های منابع بشری در استفاده از سیستم Web based HRMIS.
 8. همکاری در standardizationاطلاعات با سایر بخش های منابع بشری به منظور ذخیره سازی اطلاعات به گونه ی معیاری و دقیق در مطابقت به طرزالعمل تولید اطلاعات.
 9. تشخیص و تحلیل نیازمندی های اداره در عرصه اطلاعات و ارایه آن به ریاست HRMIS  کمیسیون اصلاحات اداری تحت مدیریت ریاست منابع بشری اداره مربوطه.
 10. اشتراک در ورکشاپ ها و جلسات شرکای کاری ریاست HRMIS  در کمیسیون اصلاحات اداری.
 11. ارایه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وحین ضرورت به ریاست مربوطه از فعالیت ها و دستاورد های بخش مربوطه.

تحصیلات، تجارب و مهارت های لازم:

مقتضیات حد اقل برای این بست, در ماده(7)، (8)  و (34) قانون کارکنان خدمات ملکی, ذکر گردیده است.

 1. درجه تحصیل
  • داشتن سند تحصیلی حد اقل لیسانس در رشته های (کمپیوتر ساینس ، تکنالوژی معلوماتی و انجنیری انفارمتیک منابع بشری ، اداره عامه ، اداره و تجارت و اقتصاد )
 2. تجارب لازمه ( توع و مدت زمان تجربه)
  • یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه
 3. مهارت های دیگر ( کورس های کوتاه مدت، آموزش های داخل خدمت وغیره )
  • آشنائی با پروگرام های کمپیوتر (ورد و اکسل)
  • قابلیت تطبیق خط و مش  اداره

 

 

Related VacanciesShow all

Back to vacancies