مشاور حقوقی

sofia_karimi
چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ - ۱۵:۷

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:          مشاور حقوقی

بست:       3

وزارت یا اداره:      وزارت کار و امور اجتماعی

بخش مربوطه:         ریاست تدارکات

موقعیت پست:          کابل

تعداد پست:              (1)

گزارشده به:            رئیس تدارکات

گزارش¬گیر از:     ندارد

کد:           003- 7-47-90

هدف وظیفه: ارائه مشوره های حقوقی به رئیس تدارکات وتیم  رهبری اداره،  مرور پالیسی ها  و اسناد مراحل تدارکات که جهت ملاحظه شد و امضاء به آمر اعطاء ارسال میگردد،

 به هدف حصول  اطمینان ازمطابقت آنها با قوانین نافذه کشور.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

1.            مرور تمام قرار داد های اداره  از لحاظ حقوقی غرض تامین مسایل حقوقی در مطابقت به قوانین نافذه کشور.

2.            ارائه پیشنهادات و نظریات مسلکی به رئیس تدارکات در زمینه مراقبت و نظارت از مراحل تدارکات اداره مربوطه.

3.            اشتراک در جلسات ریاست تدارکات جهت ارائه مشوره های مسلکی در قراردادها و بهبود سیستم ها.

4.            آگاهی کامل از قانون تدارکات، طرزالعمل مربوط به آن و متحدالمال های صادر شده از طرف اداره تدارکات ملی جهت تطبیق آن درامور مربوطه .

5.            نماینده گی نمودن از طرف وزارت/اداره در مجالس با نهاد های خارجی در مورد موضوعات مشخص جهت حصول اطمینان از اینکه تمام موضوعات حقوقی در هر نوع

 تصامیم مد نظر گرفته شده اند.

6.            آگاهی از تعدیلات در قوانین وپالیسی هایکه ارتباط به روند تدارکاتی وسایر وظایف محوله دارد.

7.            بررسي تعديلات ، اصلاحات و ضمايم اسناد داوطلبي و مطالعه تمام مسوده  پروتوکول ها  از لحاظ حقوقی و ارائه نظریات قبل از عقد.

وظایف مدیریتی:

8.            ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.

9.            ارایه مشوره های مسلکی و اتخاذ تصمیم در امر تحقق اهداف و پروگرام های اداره مربوطه.

10.         مدیریت ومراقبت کارکنان تحت اثر، بمنظورحصول اطمینان ازاستخدام، رشد، تشویق وآموزش آنها.

11.         انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار.

12.         ارائه گزارش ماهوار، ربعوار،سالانه و عندالضرورت از فعالیتها و دست آورد های آمریت مربوطه به رئیس بخش.

13.         اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

وظایف هماهنگی:

14.         ارائه مشوره های حقوقی کتبی و شفاهی به رئیس تدارکات،سطح رهبری وسایر منسوبین اداره درمطابقت به قوانین نافذه کشور، قوانین بین المللی وسایر پالیسی

 های اداره مربوطه.

15.         تامین ارتباط و هماهنگی کامل با دونرها درارتباط به وضع پالیسی ها، اسناد تقنینی وسایر موارد ذیرط.

16.         ایجاد روابط و هماهنگی با بخش های ریاست مربوطه و سایر بخش ها بمنظور حصول اهداف متوقعه اداره.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7،8 و 34 قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.            رشته تحصیلی: داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های : حقوق ،شرعیات(فقه و قانون)  از موسسات ملی و بین المللی از داخل و  یا خارج از کشور و به درجه تحصیلی

 بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

2.            تجربه کاری:

الف: حد اقل دو سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای حایز سند لیسانس از موسسات ملی و بین المللی از داخل و  یا خارج از کشور.

ب: داشتن (5) سال تجربه کاری مرتبط برای خلاف رشته مشروط بر (نافذ بودن و عدم تعدیل بند 7 ماده 14 طرزالعمل تعیینات بست های سوم، چهارم، پنجم و ششم کارکنان خدمات ملکی).

3.            مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی( پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) با لسان انگلیسی و مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند.

4.            موارد تشویقی:

الف: (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت .

ب: (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

 

آخرین اطلاعیه هاآخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ - ۲۲:۱۱
Background image

وزارت کار و امور اجتماعی به منظور آموزش حرفه برای معتادین صحت یاب شده به یک دربند حویلی کرایی با حداقل مشخصات ذیل در نواحی شهر کابل نیاز دارد:

۵-۱ اطاق برای دفاتر اداری مرکز با مساحت (۶*۴) متر مربع.

۴-۲ اطاق مناسب برای صنوف درسی ۴ حرفه با مساعت (۴*۶) متر مربع.

۱۰-۳ اطاق با کنجایش ۵ چپرکت در هر اطاق برای لیله با مساحت (۵*۶) . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۷ - ۱۴:۱۶
Background image

اطلاعیه وزارت کار و امور اجتماعی:

روز پنجشنبه(۸) عقرب سال ۱۳۹۹ هجری شمسی مصادف به دوازدهم ربیع الاول سال ۱۴۴۲ هجری قمری، روز میلاد النبی صلی الله علیه و سلم بوده، طبق حکم مادۀ (۴۱) قانون کار رخصتی عمومی می باشد.)

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۴:۴۸
Background image

رژیم آغاز و ختم کار کارکنان در شش ماه اول سال ۱۳۹۹ هجری شمسی

رژیم آغاز و ختم کار در شش ماه اول سال ۱۳۹۹ هجری شمسی ( از اول حمل الی اخیر ماه سنبله ) طور ذیل تنظیم گردیده است:

از شنبه الی چهار شنبه :

  • آغاز  کار ساعت (۸) صبح و ختم کار ساعت (۴) . . .

Related VacanciesShow all

Back to vacancies