مفتش کار

sofia_karimi
چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۵ - ۱۱:۳۴

Publish Date

Closing Date

عنوان وظیفه:         مفتش کار موسسات غیر دولتی

بست:       4

وزارت یا اداره:      وزارت کار و امور اجتماعی

بخش مربوطه:        ریاست تفتیش کار

موقعیت پست:         کابل

تعداد پست:             (2)

گزارشده به:            امر بررسی موسسات غیر دولتی داخلی و خارجی

گزارش¬گیر از:     اعضای مسلکی

کد:          036 -17-47-90  و 037-17-47-90

هدف وظیفه: بررسی و تفتیش از فعالیت های موسسات غیر دولتی داخلی و خارجی و حصول اطمینان در رابطه به تطبیق قوانین و مقررا ت مرتبط به کار.

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

وظایف تخصصی:

1.  بررسی  اداره با در نظرداشت ماهیت و خصلت کار، تعداد پرسونل وماشین الات جهت ارائه  رهنمایی های لازمه .

2. بررسی از تطبیق مقرره نورمهای عمده حفاظت کار و تخنیک ایمنی ، تامین شرایط صحی و ایمنی کار،تامین وسایل تحفظی کاروسایر پرنسیپ های تخنیکی جهت تطیق قوانین ، مقررات و معیار های مرتبط به مصئونیت کار.

3. بررسی اسناد مربوط به ثبت حوادث ناشی از کار و تدابیر اتخاذ شده غرض جلوگیری و تکرار حوادث .

4. بررسی اسناد جبران خساره ضررصحی مرتبط به کار و شیوه  اجراای حقوق انها به منظور تطبیق قوانین و مقررات .

وظایف مدیریتی:

1. ترتیب پلان کاری ماهوار، ربعوار و سالانه آمریت مربوطه در مطابقت با پلان عمومی ریاست، بمنظور رسیدن به اهداف تعیین شده اداره.

2.  مدیریت ومراقبت کارکنان تحت اثر، بمنظورحصول اطمینان ازاستخدام، رشد، تشویق وآموزش آنها.

3.انکشاف و انتقال مهارت های مسلکی به شیوه تدویر ورکشاپ ها، سیمینار ها و آموزش های جریان کار.

4.ارائه گزارش ماهوار، ربعوار، سالانه وعندالضرورت از فعالیتها ودست آوردهای آمریت مربوطه به رئیس بخش.

5.اجرای سایر وظایف که از طرف مقامات ذیصلاح مطابق قوانین، مقررات و اهداف وزارت/ اداره مربوطه سپرده میشود.

وظایف همآهنگی:

6.بررسی از فعالیت کمیسیون های حل اختلافات ناشی ازکار غرض شیوه رسیدگی اختلافات.

7. مراقبت ورهنمایی ادارات دولتی و سازمان های اجتماعی در رابطه تطبیق قوانین ومقررات جهت جلوگیری از تخطی از آن .

8. ایجاد روابط و هماهنگی با بخش های ریاست مربوطه و سایر بخش ها بمنظور حصول اهداف متوقعه اداره.

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف با در نظر داشت مواد 7، 8 و 34  قانون کارکنان خدمات ملکی با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1. رشته تحصیلی: داشتن حداقل سند تحصیلی لیسانس در یکی از رشته های: اداره عامه، مدیریت منجمنت، مدیریت و رهبری، مدیریت منابع بشری، حقوق، شرعیات (فقه و قانون)، پالیسی عامه، حکومت داری خوب، اقتصاد، مدیریت دولتی از موسسات ملی و بین المللی از داخل و  یا خارج از کشور و به درجه تحصیلی بالاتر در رشته های متذکره ارجحیت داده میشود.

2. تجربه کاری:  حد اقل یک سال تجربه کاری مرتبط به وظیفه برای حایز سند لیسانس از موسسات ملی و بین المللی از داخل و  یا خارج از کشور.

3.مهارت های لازم: تسلط به یکی از لسان های رسمی( پشتو ویا دری) و آشنایی (تحریر و تکلم) به لسان انگلیسی و مهارت های کمپیوتری در برنامه های مرتبط به وظیفه.

نوت: افراد دارای معلولیت واجد شرایط فوق میتوانند برای احراز این بست درخواست نمایند.

4. موارد تشویقی:

الف: (5) نمره امتیازی برای بست های سوم و چهارم، و (3) نمره امتیازی برای بست های اول و دوم به اساس طرزالعمل استخدام اشخاص دارای معلولیت برای افراد دارای معلولیت .

ب: (5) نمره امتیازی برای قشر اناث به اساس طرزالعمل استخدام.

آخرین اطلاعیه هاآخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۴۰۰/۳/۱ - ۱۴:۵۰
Background image

اطلاعیه استفاده از سیستم آنلاین آسان وظیفه برای متقاضیان کار

وزارت کار و امور اجتماعی جهت دسترسی بموقع و ایجاد سهولت برای متقاضیان کار، آموزش و کار فرمایان  سیستم آسان وظیفه را در همکاری با ریاست محترم برنامه آسان خدمت اداره محترم ملی احصائیه و . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۶ - ۹:۲۱
Background image

آگهی !

هشتم ثور (روز پیروزی جهاد مقدس مردم افغانستان) در کشور رخصتی عمومی می‌باشد

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ - ۲۲:۱۱
Background image

وزارت کار و امور اجتماعی به منظور آموزش حرفه برای معتادین صحت یاب شده به یک دربند حویلی کرایی با حداقل مشخصات ذیل در نواحی شهر کابل نیاز دارد:

۵-۱ اطاق برای دفاتر اداری مرکز با مساحت (۶*۴) متر مربع.

۴-۲ اطاق مناسب برای صنوف درسی ۴ حرفه با مساعت (۴*۶) متر مربع.

۱۰-۳ اطاق با کنجایش ۵ چپرکت در هر اطاق برای لیله با مساحت (۵*۶) . . .

Related VacanciesShow all

Back to vacancies