شمارۀ بیست ویکم، خزان1399 بخش اول

sofia_karimi
سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲ - ۱۴:۷

کارشایسته؛ مفهوم جامع برای سنجش وضعیت اشتغال کشورها بوده و دارای ابعاد و نماگرهای آماری گوناگون اشتغال، بی کاری، اشتغال ناقص و مانند آن است و ایجادگر فرصت های برابر برای زنان و مردان به منظور دست یابی به کار مناسب و مؤلد در شرایط آزاد، مصئون، همراه با کرامت انسانی می باشد و مؤلفه های آن را حقوق بنیادین کار، پشتیبانی از اشتغال کامل، پشتیبانی از امنیت اجتماعی و پشتیبانی از گفتگوهای اجتماعی احتوا می نماید. با آن که میزان اهمیت برخی از وجوه  متفاوت تعریف نمود؛ اما مفهوم ٔ کارشایسته در کشورهای گوناگون، هم سان نیست و آن را از فردی تا فرد دیگر باید به گونه نخستین و عوامل اصلی کارشایسته، در همه گوشه های جهان هم سان و یک سان است.از سویی هم، کارشایسته مفهوم چند عدی است که در کنارکمیت اشتغال، به کیفیت آن نیز می پردازد 

آخرین اطلاعیه هاآخرین اطلاعیه ها

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۶ - ۹:۲۱
Background image

آگهی !

هشتم ثور (روز پیروزی جهاد مقدس مردم افغانستان) در کشور رخصتی عمومی می‌باشد

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ - ۲۲:۱۱
Background image

وزارت کار و امور اجتماعی به منظور آموزش حرفه برای معتادین صحت یاب شده به یک دربند حویلی کرایی با حداقل مشخصات ذیل در نواحی شهر کابل نیاز دارد:

۵-۱ اطاق برای دفاتر اداری مرکز با مساحت (۶*۴) متر مربع.

۴-۲ اطاق مناسب برای صنوف درسی ۴ حرفه با مساعت (۴*۶) متر مربع.

۱۰-۳ اطاق با کنجایش ۵ چپرکت در هر اطاق برای لیله با مساحت (۵*۶) . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۷ - ۱۴:۱۶
Background image

اطلاعیه وزارت کار و امور اجتماعی:

روز پنجشنبه(۸) عقرب سال ۱۳۹۹ هجری شمسی مصادف به دوازدهم ربیع الاول سال ۱۴۴۲ هجری قمری، روز میلاد النبی صلی الله علیه و سلم بوده، طبق حکم مادۀ (۴۱) قانون کار رخصتی عمومی می باشد.)