هماهنگ کننده پلان کولمبو

sofia_karimi
Tue, Jul 16 2019 2:58 PM

Publish Date

Closing Date

وزارت و یا اداره : کار و امور اجتماعی

موقعیت            : کابل

بخش               :  ریاست ارتباط خارجه

بست              : (4)

گزارشدهی به    : آمر هماهنگی با سازمان های بین الملی

گزارشگیری از   : ندارد

برای دریافت لایحه وطایف اینجا کلک نماید