زندگی نامه وزیر صاحب

زندگی‌نامۀ محترم سید انور سادات

سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی

محترم سید انورسادات فرزند سید مقیم در سال ۱۳۵۶ هجری خورشيدی در گذر ایلخانی کلان مرکز ولایت سرپل دیده به جهان گشود. آقای سادات دورۀ آموزش نخستین (ابتدایی) را در ليسهٔ منهاج السراج سرپل به پایان رسانیده‌ و مدرک کارشناسی (لیسانس) خویش را در سال ۱۳۸۰ هجری خورشيدی از دانشکدهٔ رادیو تلویزیون(ژورنالیزم) دانشگاه استانبول به ‌دست آورد.  محترم سید انور سادات؛ ازسال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۲ به‌حيث مدیرعمومی نشرات تلویزیون ملی جوزجان و ازسال ۱۳۸۲ تا ۱۳۸۹ به‌حيث رییس عمومی رادیوتلویزیون آیینه کار کرده‌است.  ایشان از سال‌ 1389‌ تا 1394 به عنوان وکیل منتخب مردم ولایت سرپل در مجلس نمایندگان، از سال 1394 تا 1396 به‌حیث والی فاریاب و از سال 1396 تا 1397 به‌حیث معاون شورای امنیت ملی ج.ا.ا ایفای وظیفه نموده‌است. وی اکنون به حیث سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی دولت جمهوری اسلامی افغانستان ایفای وظیفه می‌نماید.