عضو مسلکی ارتباط با دونران

sofia_karimi
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۵ - ۱۴:۵۳

Publish Date

Closing Date

وزارت و یا اداره: کار و امور اجتماعی

موقعیت           : کابل

بخش              :  آمریت  انسجام وارتباط با دونران و عقد پروتوکول ها/ ریاست ارتباط خارجه

بست              : (4)

گزارشدهی به    : آمر انسجام و ارتباط با دونرها و پروتوکولها

گزارشگیری از  : ندارد

برای دریافت لایحه وطایف اینجا کلک نماید

مرتبط کارموندنه Show all

Back to vacancies