منوی اطلاعیه

داوطلبیAll tenders

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۹ - ۱۳:۳۷
Background image

چاپ 5940 جلداستندرد های شغلی و نصاب آموزشی شماره داوطلبی: MoLSA/NSDP/G-06/NCB/1398

کـــود بودجوی: 470041AFG/

تـضـمـیـن آفــر: مبلغ (45,000)افغانی یا معادل آن میباشد

 

وزارت کار و امور اجتماعی تحت پروژه برنامه ملی انکشاف مهارت ها، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی چاپ 5940 جلد استندرد های شغلی و نصاب آموزشی اشتراک نمایند. پروسه تدارکات مطابق قانون و طرزالعمل تدارکات کشور صورت میگیرد.

داوطلبان محترم میتوانند شرطنامه را به شکل سافت در اوقات کاری رسمی . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۳/۲۸ - ۹:۲۲
Background image

: تهیه و تدارک وسایل الکترونیک سازی و ریفورم. شماره دعوت به داوطلبی MOLSA/ICT/EGP/1397/G01/NCB/1398

وزارت کار و امور اجتماعی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادر پروسه داوطلبی قرارداد تهیه و تدارک وسایل پروژه الکترونیک سازی و ریفورم اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه . . .

RecentShow all

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۹ - ۱۳:۳۷
Background image

چاپ 5940 جلداستندرد های شغلی و نصاب آموزشی شماره داوطلبی: MoLSA/NSDP/G-06/NCB/1398

کـــود بودجوی: 470041AFG/

تـضـمـیـن آفــر: مبلغ (45,000)افغانی یا معادل آن میباشد

 

وزارت کار و امور اجتماعی تحت پروژه برنامه ملی انکشاف مهارت ها، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۳/۲۸ - ۹:۲۲
Background image

: تهیه و تدارک وسایل الکترونیک سازی و ریفورم. شماره دعوت به داوطلبی MOLSA/ICT/EGP/1397/G01/NCB/1398

وزارت کار و امور اجتماعی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادر پروسه داوطلبی قرارداد تهیه و تدارک وسایل پروژه الکترونیک سازی و ریفورم اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۷ - ۱۳:۵۲
Background image

: تهیه و تدارک ۱۴۰ قلم قرطاسیه ضرورت وزارت کار و امور اجتماعی شماره دعوت به داوطلبی: MOLSA/G10/98/NCB

وزارت کار و امور اجتماعی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی قرارداد تهیه و تدارک ۱۴۰ قلم قرطاسیه مورد ضرورت این وزارت اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه . . .