Announcements menu

TendersAll tenders

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۹ - ۹:۱۴
Background image

تهیه و تدارک البسه زمستانی کارکنان خدماتی مرکز و واحدهای دومی

وزارت کار و امور اجتماعی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در پروسه داوطلبی قرارداد تهیه و تدارک البسه زمستانی کارکنان خدماتی مرکز و واحدهای دومی مورد ضرورت سال 1402 این وزارت اشتراک نموده و یک نقل شرطنامه مربوطه را طور مجانی در فلش در ساعات کاری رسمی از ریاست تدارکات و یا سایت وزارت بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته بعد از . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۷ - ۱۵:۱۱
Background image

تدارک (۱۱) قلم مواد غذایی مورد ضرورت کودکستانهای محلات زیست شهر کابل

وزارت کار و امور اجتماعی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در پروسه داوطلبی قرارداد تدارک (۱۱) قلم مواد غذایی مورد ضرورت کودکستانهای محلات زیست شهر کابل بابت سال مالی۱۴۰۲ این . . .

وتړل شوShow all

یکشنبه ۱۴۰۲/۶/۱۹ - ۹:۱۴

تهیه و تدارک البسه زمستانی کارکنان خدماتی مرکز و واحدهای دومی

وزارت کار و امور اجتماعی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در پروسه داوطلبی قرارداد تهیه و تدارک البسه زمستانی کارکنان خدماتی مرکز و واحدهای دومی مورد ضرورت سال 1402 این . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۶/۷ - ۱۵:۱۱

تدارک (۱۱) قلم مواد غذایی مورد ضرورت کودکستانهای محلات زیست شهر کابل

وزارت کار و امور اجتماعی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در پروسه داوطلبی قرارداد تدارک (۱۱) قلم مواد غذایی مورد ضرورت کودکستانهای محلات زیست شهر کابل بابت سال مالی۱۴۰۲ این . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۲ - ۱۵:۱۳

پروژه تدارک 138 قلم قرطاسیه مورد ضرورت وزارت کار و امور اجتماعی بابت سال 1402

پروژه تدارک 138 قلم قرطاسیه مورد ضرورت وزارت کار و امور اجتماعی بابت سال ۱۴۰۲خویش را تحت شماره داوطلبی (MOLSA/PD/G04/1402 /NCB) با شرکت تجارتی صابری و ظاهری لمیتد تحت جواز نمبر(50058) و . . .

یکشنبه ۱۴۰۲/۵/۲۲ - ۱۵:۹

قرارداد پروژه تدارک پرزه جات وسایط مرکز و واحد های دومی مورد ضرورت سال 1402

 وزارت کار و امور اجتماعی در نظر دارد، قرارداد پروژه تدارک پرزه جات وسایط مرکز و واحد های دومی مورد ضرورت سال 1402 خویش را تحت شماره داوطلبی (MOLSA/PD/G05/1402 /NCB) با شرکت (لوژستیکی . . .

سه‌شنبه ۱۴۰۲/۵/۱۷ - ۱۴:۲۸

تدارک مواد محروقاتی مرکز و واحد های دومی ضرورت سال ۱۴۰۲

 وزارت کار و امور اجتماعی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در پروسه داوطلبی قرارداد تدارک مواد محروقاتی )چوب بلوط، ارچه، ذغال سنگ و گاز مایع (مرکز و واحد های دومی ضرورت سال . . .