مقرره ها

# قانون دونلود
1 مقرره استخدام اتباع خارجی دونلود فایل
2 مقرره اضافه کاری دونلود فایل
3 تعدیل برخی از مواد مقرره کودکستانها و شیر خوارگاه ها دونلود فایل
4 مقرره اعزام کارگران به خارج از کشور  دونلود فایل
5 مقرره بالمقطع  دونلود فایل
6 مقرره تنظیم حقوق تقاعد افسران ساتنمنان و برید ملان دونلود فایل
7 مقرره تنظیم حقوق تقاعد کارکنان خدمات ملکی دونلود فایل
8 مقرره کرایه وسفریه  دونلود فایل
9 مقرره کودکستانها و فرمان در رابطه به واسطه مقامات در استخدام  دونلود فایل
10 تعدیل بعضی از مواد مقرره طرز تضمین معتمدین  دونلود فایل
11 مقرره تنظیم حقوق تقاعد و امور ذاتی کارکنان خدمات ملکی  دونلود فایل
12 مقررۀ مراقبت، تفتیش و رهنمایی کار دونلود فایل
13 مقررۀ کودکستان ها و فرمان در رابطه به واسطه مقامات در استخدام  دونلود فایل
14 مقررۀ جبران خسارۀ ضررصحی مرتبط دونلود فایل
15 مقررۀ طرز سلوک دونلود فایل
16 مقرره های  ۴ جدید  دونلود فایل
17 جریدۀ 791 دونلود فایل
18 تعدیل دو مادۀ مقررۀ کودکستان ها و شیرخوارگاه ها دونلود فایل
19 مقررۀ تنظیم تقاعد کارکنان غیردولتی و سکتور خصوصی دونلود فایل

آخرین اطلاعیه هاآخرین اطلاعیه ها

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ - ۲۲:۱۱
Background image

وزارت کار و امور اجتماعی به منظور آموزش حرفه برای معتادین صحت یاب شده به یک دربند حویلی کرایی با حداقل مشخصات ذیل در نواحی شهر کابل نیاز دارد:

۵-۱ اطاق برای دفاتر اداری مرکز با مساحت (۶*۴) متر مربع.

۴-۲ اطاق مناسب برای صنوف درسی ۴ حرفه با مساعت (۴*۶) متر مربع.

۱۰-۳ اطاق با کنجایش ۵ چپرکت در هر اطاق برای لیله با مساحت (۵*۶) . . .

چهارشنبه ۱۳۹۹/۸/۷ - ۱۴:۱۶
Background image

اطلاعیه وزارت کار و امور اجتماعی:

روز پنجشنبه(۸) عقرب سال ۱۳۹۹ هجری شمسی مصادف به دوازدهم ربیع الاول سال ۱۴۴۲ هجری قمری، روز میلاد النبی صلی الله علیه و سلم بوده، طبق حکم مادۀ (۴۱) قانون کار رخصتی عمومی می باشد.)

چهارشنبه ۱۳۹۹/۱۲/۲۸ - ۱۴:۴۸
Background image

رژیم آغاز و ختم کار کارکنان در شش ماه اول سال ۱۳۹۹ هجری شمسی

رژیم آغاز و ختم کار در شش ماه اول سال ۱۳۹۹ هجری شمسی ( از اول حمل الی اخیر ماه سنبله ) طور ذیل تنظیم گردیده است:

از شنبه الی چهار شنبه :

  • آغاز  کار ساعت (۸) صبح و ختم کار ساعت (۴) . . .