مجله کارواجتماع

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۰ - ۱۳:۱۷

شماره بیست دوم

چیستی و چرایی  بودجهٔ اشتغال‌محور

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۰ - ۱۳:۱۲
دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۰ - ۱۲:۴۲

شماره بیستم

 

بیکاری؛

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۰ - ۱۲:۶

شماره نزده هم

کار؛ گفتمان جدی جهان مدرن

بی‌گمان که «‌کار» گفتمان جدی جهان مدرن را تشکیل داده و عنصر اساسی پیش‌رفت، توسعه و انکشاف جهان مدرن کنونی شمرده شده و به همین‌سان، «بی‌کاری» یکی از بزرگ‌ترین آفت‌های اجتماعی دانسته شده‌است. آفتی که بخش بزرگ جامعه را متلاشی ساخته و به نا امیدی‌های شهروندی می‌افزاید. این معضل، همان‌گونه که کشورها را به لحاظ مادی به ورطۀ نابودی سوق می‌دهد، هم‌چنان داشته‌های معنوی  کشورها را نیز نشانه می‌گیرد. بنا بر این، کار و ایجاد بسترهای اشتغال‌زایی جزو زیر بنایی‌ترین موضع دولت‌های پاسخ‌گو و با برنامه تلقی می‌گردد.

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۰ - ۱۱:۳۹

شماره هجده هم

کار و آدمی

آخرین اطلاعیه هاآخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۴۰۰/۳/۱ - ۱۴:۵۰
Background image

اطلاعیه استفاده از سیستم آنلاین آسان وظیفه برای متقاضیان کار

وزارت کار و امور اجتماعی جهت دسترسی بموقع و ایجاد سهولت برای متقاضیان کار، آموزش و کار فرمایان  سیستم آسان وظیفه را در همکاری با ریاست محترم برنامه آسان خدمت اداره محترم ملی احصائیه و . . .