مجله کارواجتماع

شماره نزده هم

Submitted by sofia_karimi on دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۰ - ۱۲:۶

کار؛ گفتمان جدی جهان مدرن

بی‌گمان که «‌کار» گفتمان جدی جهان مدرن را تشکیل داده و عنصر اساسی پیش‌رفت، توسعه و انکشاف جهان مدرن کنونی شمرده شده و به همین‌سان، «بی‌کاری» یکی از بزرگ‌ترین آفت‌های اجتماعی دانسته شده‌است. آفتی که بخش بزرگ جامعه را متلاشی ساخته و به نا امیدی‌های شهروندی می‌افزاید. این معضل، همان‌گونه که کشورها را به لحاظ مادی به ورطۀ نابودی سوق می‌دهد، هم‌چنان داشته‌های معنوی  کشورها را نیز نشانه می‌گیرد. بنا بر این، کار و ایجاد بسترهای اشتغال‌زایی جزو زیر بنایی‌ترین موضع دولت‌های پاسخ‌گو و با برنامه تلقی می‌گردد.

Documents

Download19.pdf
Image magazine