تدارک (۱۱) قلم مواد غذایی مورد ضرورت کودکستانهای محلات زیست شهر کابل

naweed_admin

Publish Date

Closing Date

وزارت کار و امور اجتماعی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در پروسه داوطلبی قرارداد تدارک (۱۱) قلم مواد غذایی مورد ضرورت کودکستانهای محلات زیست شهر کابل بابت سال مالی۱۴۰۲ این وزارت اشتراک نموده و یک نقل شرطنامه مربوطه را طور مجانی در فلش در ساعات کاری رسمی از ریاست تدارکات و سایت وزارت بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته بعد از نشراعلان الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر، روز چهارشنبه مورخ  ۱۴۰۲/۶/۲۹ در بکس آفر ها در جوار ریاست اتباع خارجی و یا به ریاست تدارکات، ارائه و تسلیم نماید، آفر های نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیریش نمی باشد تضمین آفر مبلغ (۲۰۰۰۰۰) دوصد هزار افغانی به شکل تضمین بانکی و یا پول نقد بوده و جلسه آفرگشائی به روز چهار شنبه  مورخ ۱۴۰۲/۶/۲۹ ساعت 10:00 قبل از ظهر به ریاست تدارکات، منزل اول دفتر آفرگشائی تدویر میگردد.

والسلام

 

الحاج مولوی عبدالمتین "مولوی زاده"

رئیس تدارکات

2