اظهار علاقمندی-Expression of Interest

sofia_karimi
logo

Publish Date

Closing Date

برای استخدام  به نهاد خدمات مشورتی برای"کورس آموزش مداوم" تحت پروژه الیکترونیک سازی وزارت كارو امور اجتماعي از بودجه انکشافی اختیاری دولت تحت  برنامه ملی انکشاف مهارت ها  در نظر دارد جهت کمک به مردم افغانستان خدمات مشورتی ارایه کورس آموزش مداوم توسط نهاد قراردادی بعد از طی مراحل تدارکاتی تطبیق نماید ، جهت تطبیق این خدمات این  ریاست در جستجوی آنست تا نهاد تطبیق کننده واجد شرایط را به اساس تجربه، ظرفیت کاری، تخصص و با در نظر داشت شیوه های کاری جهت تطبیق اهداف انتخاب مشاور به اساس میتود تدارکاتی خدمات مشورتی بودجه معین  (FBS) انجام نماید موسسات علاقمند دارای شرایط ذیل باشند

دارای جواز در حال فعالیت و حداقل پنج سال تجربه کاری در امور خدمات مشورتی به مبلغ سی ویک میلون دوصد هزار افغانی  (سند جواز فعالیت و کاپی قرارداد های تطبیق شده با اسناد تائیدی از ادارات مربوطه )

حداقل تطبیق یک قرارداد خدمات مشورتی در ساحه ارائه آموزشهای فنی و حرفوی (کاپی قرارداد تطبیق شده با سند تائیدی تطبیق از اداره مربوطه)

ظرفیت مالی سالانه به ارزش سیویک میلون دوصد هزار افغانی (31,200,000.00 افغانی) و یا معادل آن را در یکی از پنج سال اخیر (گزارش تفتیش مالی/اسناد تصفیه مالیات / حساب بانکی)

دارای ساختار مشابه با فعالیت مربوطه (سند ساختار اداره)

سند تصفیه حساب مالیاتی سال گذشته

ظرفیت نهادها به رویت اظهار علاقمندی (EOI) و با در نظر داشت توان کاری نهاد ها طبق  شرایط فوق تعین خواهد گردید. ازینرو از نهادهای که در این مرحله واجد شرایط شناخته شده تقاضا بعمل خواهد آمد تا درخواست برای پروپوزال خود را جهت فراهم نمودن خدمات فوق ارسال نمایند.بعلاوه موسسات که دارای جواز فعالیت آموزش های فنی و حرفوی وزارت کارواموراجتماعی نباشد  برای ارزیابی پروپوزل تخنیکی و مالی واجد شرایط شناخته شده نمی توانند

 از نهاد های که متقاضی تطبیق این خدمات مشورتی باشند درخواست بعمل میاید تا اسناد اظهار علاقمندی (EOI) و خلاصه فعالیتهای (Fact Sheet) خویش را طبق معیارهای درج این سند مهر نموده الی تاریخ  1400/3/31 ساعت 4 بعد ازظهر به این ریاست  بیاورند .

وزارت کارو امور اجتماعی ،   اتاق  منزل  سوم تعمیردوم مقابل مارکیت مکروریان اول کابل شماره موبایل و آدرس الکترونیکی 0780007834    s.sardarzai@yahoo.comموسسات علاقمند می توانند که لایحه وظایف خدمات مشورتی مذکور را از ایمیل های ذیل به دست بیاورند

آخرین اطلاعیه هاآخرین اطلاعیه ها

شنبه ۱۴۰۰/۳/۱ - ۱۴:۵۰
Background image

اطلاعیه استفاده از سیستم آنلاین آسان وظیفه برای متقاضیان کار

وزارت کار و امور اجتماعی جهت دسترسی بموقع و ایجاد سهولت برای متقاضیان کار، آموزش و کار فرمایان  سیستم آسان وظیفه را در همکاری با ریاست محترم برنامه آسان خدمت اداره محترم ملی احصائیه و . . .

پنجشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۶ - ۹:۲۱
Background image

آگهی !

هشتم ثور (روز پیروزی جهاد مقدس مردم افغانستان) در کشور رخصتی عمومی می‌باشد

سه‌شنبه ۱۳۹۹/۱۰/۲۳ - ۲۲:۱۱
Background image

وزارت کار و امور اجتماعی به منظور آموزش حرفه برای معتادین صحت یاب شده به یک دربند حویلی کرایی با حداقل مشخصات ذیل در نواحی شهر کابل نیاز دارد:

۵-۱ اطاق برای دفاتر اداری مرکز با مساحت (۶*۴) متر مربع.

۴-۲ اطاق مناسب برای صنوف درسی ۴ حرفه با مساعت (۴*۶) متر مربع.

۱۰-۳ اطاق با کنجایش ۵ چپرکت در هر اطاق برای لیله با مساحت (۵*۶) . . .

More tenders

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۷ - ۹:۴۷
Background image

دعوت به داوطلبی

عنوان داوطلبی :  خریداری وسایل برای ایجاد شبکه کمپوتری ریاست عمومی کودکستانها وزارت

شماره  داوطلبی : MOLSA/ITD/EGP/NCB/G-02/1400

کود بودجه AFG/470239 :  عقد قرارداد مطابق فقره (۳) ماد . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۷ - ۹:۴۴
Background image

دعوت به داوطلبی

عنوان داوطلبی :  خریداری وسایل برای ایجاد مرکز ارایه معلومات(Call Center) وزارت

شماره  داوطلبی : MOLSA/ITD/EGP/NCB/G-01/1400

کود بودجه AFG/470239 :  عقد قرارداد مطابق فقره (۳) ماده ۱۲ . . .

دوشنبه ۱۴۰۰/۳/۱۷ - ۹:۳۹
Background image

اظهار علاقمندی-Expression of Interest

برای استخدام  به نهاد خدمات مشورتی برای"کورس آموزش مداوم" تحت پروژه الیکترونیک سازی وزارت كارو امور اجتماعي از بودجه انکشافی اختیاری دولت تحت  برنامه ملی انکشاف مهارت ها  در نظر دارد . . .

Back to tenders