اعاشوی سه وقته ریاست عمومی پرورشگاه ها شماره دعوت به داوطلبی: MOLSA/G04/98/NCB

sofia_karimi

Publish Date

Closing Date

وزارت کار و امور اجتماعی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی قرارداد تهیه و تدارک مواد اعاشوی سه وقته ریاست عمومی پرورشگاه ها اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه را طور مجانی در حافظه فلش دسک در ساعات کاری رسمی از ریاست تهیه و تدارکات اتاق نمبر (19) آمریت اجناس و خدمات غیر مشورتی بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته از تاریخ نشر اعلان الی ساعت 10:00 قبل از ظهر، روز سه شنبه مورخ 14/ 3/  1398 به ریاست تهیه و تدارکات، در بکس آفر ها در جوار ریاست اتباع خارجی ارائه و تسلیم نمائید. آفر های ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیریش نمی باشد. تضمین آفر بصورت گرانتی بانک به مبلغ (225000) دو صدو بیست و پنج هزار افغانی بوده و جلسه آفر گشاهی روز سه شنبه مورخ 14/ 3/ 1398 ساعت 10:00 قبل از ظهر به دفتر جلسات ریاست تهیه و تدارکات ، منزل دوم دفتر مشاوریت تدارکات، تدویر میگردد.

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۹ - ۱۳:۳۷
Background image

چاپ 5940 جلداستندرد های شغلی و نصاب آموزشی شماره داوطلبی: MoLSA/NSDP/G-06/NCB/1398

کـــود بودجوی: 470041AFG/

تـضـمـیـن آفــر: مبلغ (45,000)افغانی یا معادل آن میباشد

 

وزارت کار و امور اجتماعی تحت پروژه برنامه ملی انکشاف مهارت ها، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۳/۲۸ - ۹:۲۲
Background image

: تهیه و تدارک وسایل الکترونیک سازی و ریفورم. شماره دعوت به داوطلبی MOLSA/ICT/EGP/1397/G01/NCB/1398

وزارت کار و امور اجتماعی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادر پروسه داوطلبی قرارداد تهیه و تدارک وسایل پروژه الکترونیک سازی و ریفورم اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۳/۲۷ - ۱۳:۵۲
Background image

: تهیه و تدارک ۱۴۰ قلم قرطاسیه ضرورت وزارت کار و امور اجتماعی شماره دعوت به داوطلبی: MOLSA/G10/98/NCB

وزارت کار و امور اجتماعی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی قرارداد تهیه و تدارک ۱۴۰ قلم قرطاسیه مورد ضرورت این وزارت اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه . . .

Back to tenders