منوی اطلاعیه

بست های خالیAll vacancies

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۱۰:۲۳

Kabul

Background image

مدیرعمومی ارزیابی اجراات کارکنان و سوانح

هدف وظیفه: مدیریت، تنظیم و انسجام امور ارزیابی اجراات کارکنان، سوانح، حاضری و راپور معاشات کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی.

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۱۰:۱۹
Background image

مدیر عمومی HRMIS

لایحه وظایف

 

عنوان وظیفه    : مدیر عمومی HRMIS

وزارت و یا اداره:  کار و اموراجتماعی

موقعیت           : کابل

بخش              : ریاست منابع بشری

بست               : (4)

 گزارشد . . .

OpenShow all

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۱۰:۲۳

Kabul

Background image

مدیرعمومی ارزیابی اجراات کارکنان و سوانح

هدف وظیفه: مدیریت، تنظیم و انسجام امور ارزیابی اجراات کارکنان، سوانح، حاضری و راپور معاشات کارکنان وزارت کار و امور اجتماعی.

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۱۰:۱۹
Background image

مدیر عمومی HRMIS

لایحه وظایف

 

عنوان وظیفه    : مدیر عمومی HRMIS

وزارت و یا اداره:  کار و اموراجتماعی

موقعیت           : کابل

بخش              : ریاست منابع بشری

بست               : (4)

 گزارشد . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۲/۲۹ - ۹:۳۹
Background image

مدیر عمومی ارتقای ظرفیت کارکنان ولایات

لایحه وظایف

عنوان وظیفه     : مدیر عمومی ارتقای ظرفیت کارکنان ولایات

وزارت و یا اداره:  کار و امور اجتماعی 

موقعیت           : کابل

بخش             : ریاست منابع بشری

بست         . . .