بست های خالیAll vacancies

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۷ - ۱۰:۷
Background image

ریاست تدریسی

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست تدریسی ۰۷۸۱

مشخصات بست:

عنوان بست                          :  ریاست تدریسی

بست                                  :  دوم

وزارت/اداره                           :  وزارت کار و امور اجتماعی

موقعیت                              :  کابل

بخش مربوطه                       :  معینیت امور اجتماعی / ریاست عمومی کودکستانها / ریاست . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۵ - ۱۱:۳۵
Background image

خانه سامان

 

عنوان وظیفه:         خانه سامان

بست:       7

وزارت یا اداره:      وزارت کار و امور اجتماعی 

بخش مربوطه:        ریاست عمومی پرورشگاه

موقعیت پست:         کابل

تعداد پست:         . . .

بسته شده Show all

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۹:۶

مدیر عمومی آموزش

عنوان وظیفه:    مدیر عمومی آموزش    

بست:       4

وزارت یا اداره:      وزارت کار و امور اجتماعی

بخش مربوطه:        ریاست  عمومی انکشاف مهارت ها

موقعیت پست:         کابل

تعداد پست . . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۹:۴

مدیر عمومی اداری

عنوان وظیفه:    مدیر عمومی اداری

بست:      4

وزارت یا اداره:      وزارت کار و امور اجتماعی

بخش مربوطه:       ریاست تنظیم مراکز آموزش های فنی و حرفوی/ ریاست  عمومی انکشاف مهارت ها

م . . .

شنبه ۱۴۰۰/۲/۱۸ - ۸:۵۹

آمریت مصونیت و رفاه اجتماعی

عنوان وظیفه:    آمریت مصونیت و رفاه اجتماعی

بست:      3

وزارت یا اداره:      وزارت کار و امور اجتماعی

بخش مربوطه:       ریاست تنظیم تامینات اجتماعی

موقعیت پست:         کابل

تعدا . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۵ - ۲۳:۱۶

مدیر عمومی کودکستان افشار دارالامان

عنوان وظیفه:         مدیر عمومی کودکستان افشار دارالامان

بست:      4

وزارت یا اداره:       وزارت کار و امور اجتماعی

بخش مربوطه:        ریاست کودکستانهای شهرکابل / ریاست عمومی . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۵ - ۲۳:۱۵

مدیر عمومی کودکستان بانک ملی

عنوان وظیفه:    مدیر عمومی کودکستان بانک ملی

بست:      4

وزارت یا اداره:       وزارت کار و امور اجتماعی

بخش مربوطه:        ریاست کودکستانهای شهرکابل / ریاست عمومی کودکستانها

موقعیت . . .

چهارشنبه ۱۴۰۰/۲/۱۵ - ۲۳:۱۳

مدیر عمومی کودکستان لیسه زرغونه

عنوان وظیفه:    مدیر عمومی کودکستان لیسه زرغونه

بست:      4

وزارت یا اداره:       وزارت کار و امور اجتماعی

بخش مربوطه:        ریاست کودکستانهای شهرکابل / ریاست عمومی کودکستانها

موقع . . .

OpenShow all

پنجشنبه ۱۴۰۰/۳/۲۷ - ۱۰:۷
Background image

ریاست تدریسی

شماره عنوان بست شماره بست
۱ ریاست تدریسی ۰۷۸۱

مشخصات بست:

عنوان بست                          :  ریاست تدریسی

بست                               . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۵ - ۱۱:۳۵
Background image

خانه سامان

 

عنوان وظیفه:         خانه سامان

بست:       7

وزارت یا اداره:      وزارت کار و امور اجتماعی 

بخش مربوطه:        ریاست عمومی پرورشگاه

موقعیت پست:         کابل

تعداد پست:         . . .

شنبه ۱۴۰۰/۳/۱۵ - ۱۱:۲۸
Background image

متخصص داخله اطفال (شبکار) اناث

             

عنوان وظیفه:         متخصص داخله اطفال (شبکار) اناث

بست:       4

وزارت یا اداره:      کار و امور اجتماعی

بخش مربوطه:        ریاست پرورشگاه علاء الدين

موقعیت پست:    . . .