برای محافظت از اطفال؛ یک پالیسی جامع و ملی ساخته خواهد شد.

publish
چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۰ - ۱۵:۴۹
3

محترم غلام حیدر جیلانی؛ معین امور اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی با ابراز این مطلب گفت: یک پالیسی جامع و ملی به همکاری تخنیکی یونیسف، طی یک قرارداد با انستیتوت آی بی سی آر (IBCR) با مشوره‌ی تمامی دست‌اندرکارانی که در راستای محافظت از اطفال کار و فعالیت می‌نمایند ترتیب خواهد شد.

آقای جیلانی در نشست رهبری کمیتهی طرح و ترتیب پالیسی ملی محافظت از اطفال گفت که هدف از ایجاد کمیته‌ی رهبری، ایناست که این کمیته اسناد طرح و تهیه شده را مرور نماید، دیدگاه‌ها با انستیتیوت یادشده، وزارت کار و امور اجتماعی و اداره‌ی یونیسف شریک ساخته شود و اسناد نهایی به تصویب برسد.

وی همچنان علاوه کرد که هدف از برگزاری نشست امروزی، شریک سازی معلومات مختصر پیرامون پروژه، نهایی نمودن فهرست اعضای کمیته‌ی رهبری و تخنیکی و بحث روی لایحه‌ی وظایف این کمیته میباشد.

معین امور اجتماعی افزود: این کمیته متشکل از نمایندگان با صلاحیت وزارتهای محترم عدلیه، امور داخله، معارف، صحت عامه، ارشاد، حج و اوقاف، کمیسیون مستقل حقوق بشر، نمایندگان باصلاحیت ادارات ملل متحد و نمایندگان باصلاحیت مؤسسات ملی و بین المللی میباشد و نظر به فیصله‌ی رهبری کمیته، ادارات ذیدخل دیگر نیز در این کمیته شامل خواهند شد.

در نشست افتتاحیه‌ی کمیته‌ی رهبری، شمار زیادی از نمایندگان ادارات یادشده اشتراک ورزیده بودند و با ابراز دیدگاه‌‌های شان، این اقدام وزارت کار و امور اجتماعی را یک گام نیک دانسته و در مورد غنامندی بیشتر این پالیسی وعده‌ی همکاری سپردند.

گفتنیاست که در اوایل ماه روان، یک قرارداد به ارزش (۳۵۴۵۲۱) دالر امریکایی از سوی وزارت کار و امور اجتماعی با یک انستیتیوت کانادایی آی بی سی آر (IBCR) به امضا رسید که نظر به این قرارداد، یک پالیسی ملی برای محافظت از اطفال ساخته خواهد شد، سیستم ابزار مدیریت موجوده‌ی قضایای محافظت از اطفال، مرور و تقویت خواهد شد و همچنان نظر به این قرارداد، انستیتوت یادشده در بخش ظرفیتسازی کارمندان ریاست شبکه‌ی محافظت اطفال، تقویت سیستم مدیریتی، تأسیس رهنمود برای تحقیق محافظت از اطفال و تقویت سیستم بانک معلوماتی برای محافظت از اطفال نیز کار خواهد شد.

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - ۱۵:۳۲
Background image

برگزاری نشست‌ هم‌آهنگی بخش جندر وزارت‌ها

نشست هم‌آهنگی فعالیت‌های جندر؛ به منظور تعمیم تجارب مسوولان واحدهای جندر در زمینهٔ گسترش تساوی حقوق جندر در ادارات، در مقر وزارت کار و امور اجتماعی با حضور نمایندگان وزارت‌های امور زنان. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۰ - ۱۵:۴۹
Background image

برای محافظت از اطفال؛ یک پالیسی جامع و ملی ساخته خواهد شد.

محترم غلام حیدر جیلانی؛ معین امور اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی با ابراز این مطلب گفت: یک پالیسی جامع و ملی به همکاری تخنیکی یونیسف، طی یک قرارداد با انستیتوت آی بی سی آر (IBCR) با. . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۷ - ۱۶:۲۴
Background image

امضای تفاهم‌نامه با هشت پرورشگاه و دو نهاد آموزشی خصوصی

وزارت کار و امور اجتماعی؛ با هشت پرورشگاه و دو نهاد آموزشی خصوصی، تفاهمنامه امضا نمود.

این تفاهم‌نامه‌ها که از سوی محترم سید انور سادات؛ سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی با رؤسای. . .

باز گشت به اخبار