: تدارک اعاشه سه وقت کار آموزان مرکز آموزشی خانم های صحت یاب شده شماره داوطلبی: MoLSA/NSDP/G-05/NCB/1398 کـــود بودجوی: 470041AFG

sofia_karimi

Publish Date

Closing Date

تـضـمـیـن آفــر: مبلغ (46,000)افغانی یا معادل آن میباشد

 

وزارت کار و امور اجتماعی تحت پروژه برنامه ملی انکشاف مهارت ها، از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی تدارک  اعاشه سه وقت کار آموزان مرکز آموزشی خانم های صحت یاب شده اشتراک نمایند. پروسه تدارکات مطابق قانون و طرزالعمل تدارکات کشور صورت میگیرد.

داوطلبان محترم میتوانند شرطنامه را به شکل سافت در اوقات کاری رسمی از ریاست تهیه و تدارکات وزارت کار و امور اجتماعی، شماره اطاق 17 منزل اول تعمیر اول واقع در مقابل مارکیت مکروریان اول (کهنه) - کابل دریافت و آفر های خویش الی تاریخ 31/4/1398 که آخرین ضرب العجل تسلیمی آفر ها میباشد، به آدرس متذکره تسلیم و در جلسه آفرگشایی اشتراک نمایند. آفر های دیر رسیده و انترنتی پذیرفته نمیشود.

جلسه آفرگشایی:

تاریخ : 31/4/1398 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر

مکان آفرکشایی: اطاق شماره 17، منزل اول، تعمیر اول، ریاست تهیه و تدارکا ت وزارت کار و امور اجتماعی

برای معلومات: 0780687130

More tenders

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۳ - ۱۴:۴۴
Background image

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان پروژه: تهیه و تدارک خریداری اجناس برای فعال ساختن خط کمکی تلیفونی اطفال در معرض خطر و ایجاد سیستم رجهت دهی و مدیریت قضایا آن:

 شماره دعوت به داوطلبی: MOLSA/GDSPSS/OVCSP/1398/G02

. . .
چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۷ - ۱۰:۳۱
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

عنوان پروژه: تهیه و تدارک البسه تابستانی وزمستانی پرسونل خدماتی مرکز و واحد های دومی وزارت کار و امور اجتماعی

شماره دعوت به داوطلبی MOLSA/G13/98/NCB                                     . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۵/۲۷ - ۱۰:۶
Background image

اعلان مجدد دعوت به داوطلبی عنوان پروژه : تهیه و تدارک وسایل الکترونیک سازی و ریفورم. شماره دعوت به داوطلبی MOLSA/ICT/EGP/1397/G01/NCB/1398

وزارت کار و امور اجتماعی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تادر پروسه داوطلبی قرارداد تهیه و تدارک وسایل پروژه الکترونیک سازی و ریفورم اشتراک نموده و نقل چاپ شده شرطنامه مربوطه . . .

Back to tenders