خدمات مشورتی تدارک ارایه آموزش های آمادگی کانکور ، انگلیسی و کمپیوتر در ریاست پرورشگا های علاوالدین و تهیه مسکن کود تدارکاتی خدمات مشورتی: MOLSA/PDP/C-08/FBS/1399

sofia_karimi

Publish Date

Closing Date

وزارت کاروامور اجتماعی از بودجه پروژه ارتقای ظرفیت برای اطفال پرورشگاه مربوط کشور هند در نظر دارد جهت کمک به طفال یتیم و بی بضاعت از طریق تمویل خدمات مشورتی ارایه آموزش های آمادگی کانکور ، انگلیسی و کمپیوتر  در ریاست پرورشگا های علاوالدین و تهیه مسکن، توسط نهاد قراردادی بعد از طی مراحل داوطلبی رقابتی آزاد تطبیق نماید.

جهت تطبیق این خدمات متذکره این  ریاست در جستجوی آنست تا نهاد تطبیق کننده واجد شرایط را به اساس تجربه، ظرفیت کاری، تخصص و با در نظرداشت شیوه های کاری جهت تطبیق اهداف خدمات مشورتی انتخاب مشاور به اساس میتود تدارکاتی خدمات مشورتی بودجه معین ) FBS (انتخاب نماید موسسات علاقمند دارای شرایط ذیل باشند

·      دارای جواز بر حال فعالیت و حد اقل پنج سال تجربه کاری در امور خدمات مشورتی به مبلغ چهارمیلون افغانی (سند جواز فعالیت و کاپی قرارداد های تطبیق شده با اسناد تائیدی از ادارات مربوطه )

·      حد اقل تطبیق یک قرارداد خدمات مشورتی در ساحه ارایه آموزشهای آمادگی کانکور ، انگلیسی و کمپیوتر   (کاپی قرارداد تطبیق شده با سند تائیدی تطبیف از اداره مربوطه)

·      ظرفیت مالی سالانه به ارزش چهار ملیون افغانی و یا معادل آنرا در یکی ازپنج سال آخیر (گزارش تفتیش مالی/اسناد تصفیه مالیات / حساب بانکی)

·       دارای ساختار مشابه با فعالیت مربوطه (سند ساختار اداره)

·       سند تصفیه حساب مالیاتی سال گذشته

موسسات علاقمند میتوانند که لایحه وظایف خدمات مشورتی مذکور را از ایمیل های ذیل به دست بیاورند

ظرفیت نهادها به رویت اظهار علاقمندی (EOI) و با در نظرداشت توان کاری نهاد ها طبق  شرایط فوق تعین خواهد گردید. ازینرو از نهادهای که در این مرحله واجد شرایط شناخته شده تقاضا بعمل خواهد آمد تا در خواست برای پروپوزل خود را جهت فراهم نمودن خدمات فوق ارسال نمایند.

 از نهاد های که متقاضی تطبیق این خدمات مشورتی باشند درخواست بعمل میاید تا اسناد اظهار علاقمندی (EOI) و خلاصه فعالیتهای (Fact Sheet) خویش را طبق معیارهای درج این سند مهر نموده الی تاریخ31/02/1399 ساعت 4 بعد ازظهر به این ریاست  بیاورند .

وزارت کارو امور اجتماعی ، ، ریاست تدارکات ، شماره اطاق 17 منزل اول  تعمیر اول مقابل مارکیت مکروریان اول کابل

شماره مبایل و ادرس الیکترونیکی 0780687130  0766600066 - naeem.turabi19@gmail.com hoshmandrohgar2@gmail.com

More tenders

دوشنبه ۱۳۹۹/۲/۱۵ - ۲۰:۳۲
Background image

خدمات مشورتی تدارک ارایه آموزش های آمادگی کانکور ، انگلیسی و کمپیوتر در ریاست پرورشگا های علاوالدین و تهیه مسکن کود تدارکاتی خدمات مشورتی: MOLSA/PDP/C-08/FBS/1399

وزارت کاروامور اجتماعی از بودجه پروژه ارتقای ظرفیت برای اطفال پرورشگاه مربوط کشور هند در نظر دارد جهت کمک به طفال یتیم و بی بضاعت از طریق تمویل خدمات مشورتی ارایه آموزش های آمادگی . . .

یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۳ - ۱۱:۲۵
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت کار و امور اجتماعی در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک مواد غذایی ضرورت سال مالی  1399 . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ - ۱۴:۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،    وزارت کار و امور اجتماعی در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک میوه، ترکاری و گاز مایع  . . .

Back to tenders