کارموندنه

دوشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۱ - ۲۰:۳۰
Background image

مدیر اداری

عنوان بست :مدیر اداری

بست :5

بخش مربوطه :انستیتوت وزارت

تعداد بست:1

گزارشده به :مدیر عمومی تدریسی

گزارشگیر از: ندارد

CV یا خلص سوانح خودرا به ایمیل آدرس ذیل بفرستید

jobs@molsa . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۱ - ۲۰:۱۴
Background image

مدیر عمومی اعتبار دهی و تصدیق دهی

عنوان وظیفه :مدیر عمومی اعتبار دهی و تصدیق دهی

بست :4

بخش مربوطه: آمریت تصدیق دهی و تثبیت قابلیت ها

تعداد بست:1

گزارشده به: آمریت تصدیق دهی و تثبیت قابلیت ها

گزارشگیر از :کارمندان . . .

دوشنبه ۱۴۰۳/۳/۲۱ - ۲۰:۱
Background image

آمر معاشات

عنوان وظیفه: آمرمعاشات 

بست : 3

بخش مربوطه : ریاست مالی و حسابی

تعداد بست :1

گزارشده به : ریس مالی و حسابی

گزارش گیر از:کارمندان تحت اثر (مطابق ساختار تشکیلاتی)

 

CV یا خلص سوانح . . .