کارموندنه

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۵ - ۱۵:۲
Background image

کارشناس نظارت از پروژه های انکشافی

وزارت و یا اداره: وزارت کار و امور اجتماعی

موقعیت          : کابل

بخش             :ریاست نظارت وارزیابی

بست             : (4) (چهار بست )

گزارشدهی به  : آمر نظارت ازپروژهای انکشافی . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۵ - ۱۴:۵۸
Background image

هماهنگ کننده پلان کولمبو

وزارت و یا اداره : کار و امور اجتماعی

موقعیت            : کابل

بخش               :  ریاست ارتباط خارجه

بست              : (4)

گزارشدهی به    : آمر هماهنگی با سازمان های بین الملی

. . .
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۵ - ۱۴:۵۳
Background image

عضو مسلکی ارتباط با دونران

وزارت و یا اداره: کار و امور اجتماعی

موقعیت           : کابل

بخش              :  آمریت  انسجام وارتباط با دونران و عقد پروتوکول ها/ ریاست ارتباط خارجه

بست              : (4)

گزارشد . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۵ - ۱۴:۴۵
Background image

مدیر عمومی طرح و دیزاین پروژه های ساختمانی

وزارت و یا اداره: کار و امور اجتماعی

موقعیت           : کابل

بخش              :  ریاست طرح پلان و برنامه ریزی/ ریاست عمومی پالیسی و پلان

بست              : (4)

گزارشدهی به    : آمر . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۵ - ۱۴:۳۸
Background image

انجنیر ساختمانی

وزارت و یا اداره : کار و امور اجتماعی

موقعیت            : کابل

بخش               :  ریاست طرح پلان و برنامه ریزی/ ریاست عمومی پالیسی و پلان

بست               : (4)

گزارشدهی به     : . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۲ - ۱۰:۵۶
Background image

مدیر عمومی کودکستان قلعه کاشف

عنوان وظیفه :  مدیر عمومی  کودکستان قلعه کاشف 

وزارت و یا اداره: وزارت کاراموراجتماعی ،

برای دریافت لایحه وظایف اینجا کلیک نماید

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۲ - ۱۰:۴۸
Background image

مدیر عمومی کودکستان محل زیست ریشخور

عنوان وظیفه :  مدیر عمومی  کودکستان محل زیست  ریشخور

برای دریافت لایحه وظایف اینجا کلیک نماید

چهارشنبه ۱۳۹۸/۴/۱۲ - ۱۰:۲۸
Background image

مدیرعمومی ارتباط زون شمال شرق

عنوان وظیفه        :مدیرعمومی ارتباط زون شمال شرق

وزارت و یا اداره    : وزارت کار ، امور اجتماعی

برای دریافت لایحه وظایف اینجا کلیک کنید

Pagination