منوی اطلاعیه

داوطلبیAll tenders

یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۳ - ۱۱:۲۵
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت کار و امور اجتماعی در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک مواد غذایی ضرورت سال مالی  1399ریاست محترم عمومی کودکستانها وزارت کار و امور اجتماعی مربوطه خویش را تحت شماره داوطلبی (MOLSA/G06/99/NCB) با شرکت تجارتی عثمان حضرتی دارنده جواز نمبر(42831) و باداشتن محل اصلی تجارتی واقع تایمنی بین سرک کلوله پشته . . .

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ - ۱۴:۷
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،    وزارت کار و امور اجتماعی در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک میوه، ترکاری و گاز مایع  . . .

RecentShow all

یکشنبه ۱۳۹۹/۱/۳ - ۱۱:۲۵
Background image

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت کار و امور اجتماعی در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک مواد غذایی ضرورت سال مالی  1399 . . .

دوشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۲ - ۱۲:۳۱
Background image

اظهار علاقمندی Expression of Interest

خدمات مشورتی تدارک ارایه آموزش های فنی وحرفوی برای کوچی ها در ولایت کابل کود تدارکاتی خدمات مشورتی: MOLSA/NSDP/MOF C-09/FBS/1399

پنجشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۸ - ۱۰:۳۰
Background image

تدارک قرطاسیه مطبوع و غیر مطبوع مورد ضرورت وزارت کار امور اجتماعی برای سال مالی 1399

شماره دعوت به داوطلبی :MOLSA/G04/99/NCB

وزارت کار امور اجتماعی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی قرارداد تدارک قرطاسیه مطبوع و غیر مطبوع مورد ضرورت سال مالی . . .

بسته شده Show all

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۱۲/۲۰ - ۱۴:۷

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود،    وزارت کار و امور اجتماعی در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک میوه، ترکاری و گاز مایع  . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۲/۱۱ - ۱۹:۲۷

اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

بدین وسیله به تاسی از فقره (2) ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، وزارت کار و امور اجتماعی در نظر دارد، قرارداد پروژه تهیه و تدارک دونوع تیل (دیزل و پطرول) مورد . . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۸ - ۱۰:۱۸

اعلان دعوت به داوطلبی تدارک اعاشه پخته سه وقته مورد ضرورت ریاست عمومی پرورشگاه ها برای سال مالی 1399وزارت کارو امور اجتماعی شماره دعوت به داوطلبی: MOLSA/G03/99/NCB

وزارت کار و امور اجتماعی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی قرارداد تهیه و تدارک اعاشه پخته سه وقته ریاست عمومی پرورشگاه ها مورد ضرورت سال مالی  1399وزارت کار . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۱۰/۴ - ۱۴:۴۱

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان پروژه: تهیه و تدارک مواد غذایی ضرورت ریاست عمومی کودکستانهای وزارت کار و امور اجتماعی

 شماره دعوت به داوطلبی: MOLSA/G06/99/NCB

وزارت کار و امور اجتماعی از تمام داوطلبان واجد . . .

شنبه ۱۳۹۸/۹/۲۳ - ۱۰:۳۴

تهیه و تدارک دو نوع تیل(دیزل و پطرول)وسایط نقلیه وزارت کار و امور اجتماعی

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان پروژه: تهیه و تدارک دو نوع تیل(دیزل و پطرول)وسایط نقلیه وزارت کار و امور اجتماعی

 شماره دعوت به داوطلبی: MOLSA/G01/99/NCB

وزارت کار و امور اجتماعی از تمام . . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۷/۳ - ۱۴:۴۴

اعلان دعوت به داوطلبی

عنوان پروژه: تهیه و تدارک خریداری اجناس برای فعال ساختن خط کمکی تلیفونی اطفال در معرض خطر و ایجاد سیستم رجهت دهی و مدیریت قضایا آن:

 شماره دعوت به داوطلبی: MOLSA/GDSPSS/OVCSP/1398/G02

. . .