جلسۀ کمیته مبارزه با ازار و اذیت زنان و اطفال دایر گردید.

publish
پنجشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۰ - ۱۲:۴۲
۲

جلسۀ ششم کاری کمیته مبارزه با آزار و اذیت زنان و اطفال به رهبری محترم سید انور سادات سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی دایر گردید. اشتراک کننده گان این نشست روی مسودۀ طرزالعمل کمیتۀ آزار و اذیت و سروی آزار و ازیت زنان در محیط کار صحبت‌ نمودند.

سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی در بخشی از صحبت‌های خویش؛ اگاهی عامه را در پیوند به جلوگیری از ازار و اذیت زنان مهم دانسته و اقدام پسین مبنی بر جلوگیری از تراشیدن موی شاگردان مکاتب را یک امر مهم و اقدام معقول خواند و افزود که این امر منتج به جلوگیری از شکنجۀ روحی شاگردان مکاتب می‌شود.

آقای سادات؛ هم‌چنان به مسالۀ ازار و اذیت زنان در سکتور دولتی و خصوصی پرداخته و به پایان دادن این چالش‌ تأکید نمود. در این نشست که شماری زیادی از معینان و نماینده‌گان وزارت‌ها و ادارات ذیدخل اشتراک ورزیده بودند، تصمیم بر این شد که به منظور غنی سازی بیشتر و بهتر مسودۀ طرزالعمل کمیتۀ مبارزه با ازار و اذیت زنان یک کمیتۀ تخنیکی از افراد مسلکی ادارات ذیدخل تشکیل گردیده و نشستی بعدی را نهایی سازند .

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۵ - ۱۷:۲۲
Background image

معین امور مالی و حسابی؛ معرفی و به کار آغاز نمود

کابل: سه شنبه، 25/4/1398 

 

به اساس پيشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و حکم مقام عالی ریاست جمهوری؛ محترم مسعود الله اوریاخیل به حیث معین امور مالی و اداری  وزارت کار و امور اجتماعی. . .

شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۲ - ۱۶:۵۶
Background image

دیدار سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی از ریاست‌های عمومی قوای بشری و کودکستان‌ها

سید انور سادات سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی در حالی‌ که معین امور کار، معین امور اجتماعی و شماری از رؤسا نیز وی را همراهی می‌نمودند، از ریاست‌های عمومی قوای بشری، تنظیم امور کار و. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۰ - ۱۲:۴۲
Background image

جلسۀ کمیته مبارزه با ازار و اذیت زنان و اطفال دایر گردید.

جلسۀ ششم کاری کمیته مبارزه با آزار و اذیت زنان و اطفال به رهبری محترم سید انور سادات سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی دایر گردید. اشتراک کننده گان این نشست روی مسودۀ طرزالعمل کمیتۀ آزار. . .

باز گشت به اخبار