جلسۀ کمیته مبارزه با ازار و اذیت زنان و اطفال دایر گردید.

publish
پنجشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۰ - ۱۲:۴۲
۲

جلسۀ ششم کاری کمیته مبارزه با آزار و اذیت زنان و اطفال به رهبری محترم سید انور سادات سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی دایر گردید. اشتراک کننده گان این نشست روی مسودۀ طرزالعمل کمیتۀ آزار و اذیت و سروی آزار و ازیت زنان در محیط کار صحبت‌ نمودند.

سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی در بخشی از صحبت‌های خویش؛ اگاهی عامه را در پیوند به جلوگیری از ازار و اذیت زنان مهم دانسته و اقدام پسین مبنی بر جلوگیری از تراشیدن موی شاگردان مکاتب را یک امر مهم و اقدام معقول خواند و افزود که این امر منتج به جلوگیری از شکنجۀ روحی شاگردان مکاتب می‌شود.

آقای سادات؛ هم‌چنان به مسالۀ ازار و اذیت زنان در سکتور دولتی و خصوصی پرداخته و به پایان دادن این چالش‌ تأکید نمود. در این نشست که شماری زیادی از معینان و نماینده‌گان وزارت‌ها و ادارات ذیدخل اشتراک ورزیده بودند، تصمیم بر این شد که به منظور غنی سازی بیشتر و بهتر مسودۀ طرزالعمل کمیتۀ مبارزه با ازار و اذیت زنان یک کمیتۀ تخنیکی از افراد مسلکی ادارات ذیدخل تشکیل گردیده و نشستی بعدی را نهایی سازند .

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۶/۲۶ - ۱۵:۳۲
Background image

برگزاری نشست‌ هم‌آهنگی بخش جندر وزارت‌ها

نشست هم‌آهنگی فعالیت‌های جندر؛ به منظور تعمیم تجارب مسوولان واحدهای جندر در زمینهٔ گسترش تساوی حقوق جندر در ادارات، در مقر وزارت کار و امور اجتماعی با حضور نمایندگان وزارت‌های امور زنان. . .

چهارشنبه ۱۳۹۸/۶/۲۰ - ۱۵:۴۹
Background image

برای محافظت از اطفال؛ یک پالیسی جامع و ملی ساخته خواهد شد.

محترم غلام حیدر جیلانی؛ معین امور اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی با ابراز این مطلب گفت: یک پالیسی جامع و ملی به همکاری تخنیکی یونیسف، طی یک قرارداد با انستیتوت آی بی سی آر (IBCR) با. . .

یکشنبه ۱۳۹۸/۶/۱۷ - ۱۶:۲۴
Background image

امضای تفاهم‌نامه با هشت پرورشگاه و دو نهاد آموزشی خصوصی

وزارت کار و امور اجتماعی؛ با هشت پرورشگاه و دو نهاد آموزشی خصوصی، تفاهمنامه امضا نمود.

این تفاهم‌نامه‌ها که از سوی محترم سید انور سادات؛ سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی با رؤسای. . .

باز گشت به اخبار