سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی؛ با رئيس کشوری بانک جهانی ملاقات نمود.

sofia_karimi
سه‌شنبه ۱۳۹۸/۲/۲۴ - ۱۶:۷
وزیر کار

محترم سید انور سادات؛ سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی، با «شوبهام چودری/              Shubham Chaudhuri» رئيس بانک جهانی برای افغانستان، در حالی که مسوولین پروژۀ اعزام کارگران به خارج، وزارت کار و امور اجتماعی نیز حضور داشت، در دفتر کار اش ملاقات نمود. 
در این دیدار؛ طرفین روی پروژۀ اعزام کارگران به بیرون از کشور، به تفصیل بحث نموده و برای بهبود کار ها از سوی هر دو جانب، پيشنهادها ارایه گردید.  
محترم سید انور سادات؛ سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی با ابراز سپاس از کمک های بانک جهانی، افزود: یگانه اداره یی که حکومت افغانستان را مستقیم و بنا بر نیازمندی و اولویت های این کشور حمایت می کند، بانک جهانی است. وی علاوه کرد که رهبری جدید وزارت کار و امور اجتماعی به همه امور کاری که با بانک جهانی دارد، مصمم بوده و برای هماهنگی و پیگیری کارهای مشترک، بیشتر از بیش تلاش خواهند کرد. 
آقای سادات؛ پروژۀ اعزام کارگران به بیرون از کشور را یک پروژۀ مهم بانک جهانی با این وزارت خوانده و عملی نمودن آن را در دورۀ کاری خود یک دستآورد مهم خوانده، وعده سپرد که این پروژه در اولویت کاری رهبری وزارت کار و امور اجتماعی قرار دارد. 
سپس؛ شوبهام چودری/ Shubham Chaudhuri رئيس بانک جهانی برای افغانستان کار های این پروژه را تا اکنون مؤفق دانسته، از رهبری و تیم این پروژه تشکری نمود. وی یک سلسله پيشنهادها در مورد استخدام رئيس دایمی این پروژه، اسناد مصؤنی کارگران که به خارج اعزام میگردند و پلان های بعدی در روند استخدام این پروژه را با رهبری وزارت کار و امور اجتماعی شریک نمود که از سوی رهبری وزارت کار و امور اجتماعی به خاطر عملی نمودن این پروژه، وعده هرگونه همکاری سپرده شد. 
 

تازه ترین اخبار

سه‌شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۵ - ۱۷:۲۲
Background image

معین امور مالی و حسابی؛ معرفی و به کار آغاز نمود

کابل: سه شنبه، 25/4/1398 

 

به اساس پيشنهاد وزارت کار و امور اجتماعی و حکم مقام عالی ریاست جمهوری؛ محترم مسعود الله اوریاخیل به حیث معین امور مالی و اداری  وزارت کار و امور اجتماعی. . .

شنبه ۱۳۹۸/۴/۲۲ - ۱۶:۵۶
Background image

دیدار سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی از ریاست‌های عمومی قوای بشری و کودکستان‌ها

سید انور سادات سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی در حالی‌ که معین امور کار، معین امور اجتماعی و شماری از رؤسا نیز وی را همراهی می‌نمودند، از ریاست‌های عمومی قوای بشری، تنظیم امور کار و. . .

پنجشنبه ۱۳۹۸/۴/۲۰ - ۱۲:۴۲
Background image

جلسۀ کمیته مبارزه با ازار و اذیت زنان و اطفال دایر گردید.

جلسۀ ششم کاری کمیته مبارزه با آزار و اذیت زنان و اطفال به رهبری محترم سید انور سادات سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی دایر گردید. اشتراک کننده گان این نشست روی مسودۀ طرزالعمل کمیتۀ آزار. . .

باز گشت به اخبار