اطلاعیهٔ رخصتی پیروزی جهاد مردم افغانستان به رهبری امارت اسلامی افغانستان علیه اشغال امریکا و متحدین آن !

naweed_admin
R