اعلان دعوت به داوطلبی پرزه جات وسایط ضرورت مرکز وزارت برای سال ۱۴۰۱

naweed_admin
E

Publish Date

عنوان پروژه: تدارک پرزه جات وسایط ضرورت مرکز وزارت برای  سال 140۱

وزارت کار و امور اجتماعی از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید، تا در پروسه داوطلبی قرارداد تدارک پرزه جات وسایط ضرورت مرکز وزارت برای سال 140۱این وزارت اشتراک نموده و یک نقل شرطنامه مربوطه را طور مجانی در فلش در ساعات کاری رسمی ریاست تدارکات، سایت تدارکات ملی و سایت وزارت بدست آورده، آفر های خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون و طرزالعمل تدارکات طور سر بسته بعد از نشراعلان الی ساعت ۱۰:۰۰ قبل از ظهر، روزیک شنبه مورخ ۶/۹/۱۴۰۱ در بکس آفر ها در جوار ریاست اتباع خارجی و یا به ریاست تدارکات، ارائه و تسلیم نماید، آفر های نا وقت رسیده و انترنتی قابل پذیریش نمی باشد تضمین آفر مبلغ (150000) یک صدو پنجاه هزار افغانی به شکل تضمین بانکی و یا پول نقد بوده و جلسه آفرگشائی به روزیک شنبه مورخ ۶/۹/۱۴۰۱  ساعت 10:00 قبل از ظهر به ریاست تدارکات، منزل اول دفتر آفرگشائی تدویر میگردد.

والسلام

الحاج مولوی محمدامین "مسعود"

رئــیس تــدارکــات

More tenders

Wed, Feb 03 2021 9:37 AM
Background image

Invitation for Bids (IFB) For Printing and Broadcasting of TVET promotion materials

IFB No. MOLSA/NSDP-NATEJA/NC-01/NCB/2021

Date of Issuance: 02 /02/2021

Pre Bid Meeting: 12/02/2021 -14:00 hrs. Local time

Date of Closing:  04/03/ 2021 at 1400 hrs.

The Non-Formal . . .

Sun, Jan 10 2021 2:25 PM
Background image

Consultancy to support the Development of Afghanistan’s National Social Protection Policy (SPP)

UNICEF has now issued a Request for Proposals in order to select a supplier for the provision of Consultancy to support the Development of Afghanistan’s National Social Protection . . .

Sat, Apr 18 2020 3:25 PM
Background image

Contract Awarded Publication

Name of Project (include project country):     Non-Formal Approach to Training, Education and Jobs in Afghanistan (NATEJA) Project

Project Grant No:                                     . . .

Back to tenders